i

Aktuální číslo:

2024/5

Téma měsíce:

Čas

Obálka čísla

Truchlí zvířata?

 |  31. 1. 2022
 |  Vesmír 101, 100, 2022/2
 |  Téma: Smrt

Zajímáme-li se o chování zvířat, většinou věnujeme pozornost radostnějším tématům, jako je rozmnožování nebo shánění potravy. V posledních letech se nicméně dostává stále větší pozornosti také reakcím zvířat na úmrtí jedince vlastního druhu.

Nahodilé popisy reakcí zvířat na smrt a umírání samozřejmě v literatuře existovaly již v minulosti, ale teprve nedávno se podařilo shromáždit dostatek údajů, a vznikl dokonce i nový malý obor: srovnávací thanatologie. Zabývá se mimo jiné právě tím, jak zvířata vnímají smrt jedince vlastního druhu a jak na ni reagují.

Problém lze pojmout čistě popisně: Co konkrétní jedinec dělá při setkání s mrtvým? Ale můžeme také zkoumat, co v takové situaci prožívá a jaké reakce to u něj vyvolává na fyziologické nebo emoční úrovni. V konečném důsledku nás to vede k otázce, zda zvířata truchlí. Odpověď je samozřejmě interpretačně mnohem náročnější, protože se zvířat nemůžeme na prožívání smrti druha ptát. To vědce staví před dilema – na  jedné straně hrozí, že sklouznou do antropomorfismu a budou přisuzovat zvířatům lidské vlastnosti, na druhé straně je třeba vyloučit, aby v obavě z předchozího neupírali zvířatům schopnost prožívání na úrovni srovnatelné s lidmi.

Přístup k mrtvým u sociálního hmyzu

Poměrně dobře popsaným jevem je odstraňování mrtvých jedinců z kolonií a hnízd u sociálního hmyzu, jako jsou včely, mravenci nebo termiti. Jakmile některý člen společenstva nalezne uhynulého jedince v hnízdě, odnese ho ven nebo do speciální komůrky. U některých druhů byli dokonce popsáni specialisté na tuto činnost, tedy vlastně „hmyzí pohřebáci“.

Rozpoznání mrtvoly umožňuje rozdíl mezi látkami, které se uvolňují z povrchu těla mrtvých a živých jedinců. Nejprve se předpokládalo, že tímto zásadním signálem jsou mastné kyseliny. Experimenty ukázaly, že pokud patřičnou směs mastných kyselin naneseme i na živé či umělé objekty, „pohřebáci“ je rovněž odstraňují. Na druhou stranu už se dnes ví, že většina mrtvolek je „uklizena“ dříve, než se začnou rozkládat. Důležitým signálem jsou obranné látky, které se uvolňují z kutikuly živých jedinců, ale u mrtvých nejsou detekovatelné už zhruba hodinu po smrti. Tyto specifické látky ochraňují živé před zájmem hmyzí pohřební služby.

Mrtví jedinci jsou odstraněni dokonce rychleji než jiný odpad. U některých druhů jsou požíráni či zahrabáváni do hlíny nebo pod zbytky vegetace. Takové chování považujeme za efektivní strategii proti šíření nemocí, které by se z mrtvého hmyzu mohly v hnízdě snadno rozšířit.

Ač je chování sociálního hmyzu ve vztahu k uhynulým jedincům nepochybně zajímavé, je poměrně stereotypní a nenaznačuje, že by bylo doprovázeno čímkoli i jen zdánlivě podobným nějaké emoční reakci.

Nyní vidíte 27 % článku. Co dál:

Jsem předplatitel, mám plný přístup
Jsem návštěvník
Chci si přečíst celé číslo
Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru. Více o předplatném
TÉMA MĚSÍCE: Smrt
OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Zoologie, Etologie

O autorovi

Martina Konečná

Mgr. Martina Konečná, Ph.D., (*1981) vystudovala zoologii na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity. Ve své práci se věnuje etologii, zejména primátů včetně člověka. Nejvíce ji zajímá individuální variabilita v chování jedince a vliv sociálních vztahů na jeho chování a kondici.
Konečná Martina

Další články k tématu

Staletý konflikt stále planeuzamčeno

Jak jsem se pokusil vysvětlit v předchozích částech, oheň může být na Madagaskaru dobrým sluhou v savaně, ale špatným pánem v lese. Existuje však...

Kdy nastává smrtuzamčeno

Že je smrt neoddělitelnou součástí života, lidé vědí od pradávna. Na to, co přesně znamená a kdy nastává, neexistoval ale nikdy jednoznačný...

Babylónská věž v tropech se rozpadá

Malé jazyky, jimiž se většinou mluví v rovníkových oblastech, v moderní době intenzivního promíchávání lidí různých proveniencí ztrácejí svoji...

Slyšet hlas pacienta

Smrt jsme vytlačili z našich myslí i domovů. Většina lidí umírá v nemocnici. Teď ale nastala jistá změna. Od začátku epidemie každý den k ranní...

Plastinaceuzamčeno

Plastinace je vedle balzamace (viz Vesmír 99, 588, 2020/10) další metodou, jak uchovat těla zemřelých nebo jejich částí jako vzorků či preparátů.

Do země, do vody, zpopelnit, snístuzamčeno

Jak se může stát, že člověk, jenž jeden den mluvil a konal, zůstane druhý den netečný, ale navštěvuje nás pak občas ve snech a promlouvá k nám? V...

Buněčná smrt v terapii nádorových onemocněníuzamčeno

Ve světě buněk je smrt procesem nezbytným pro zdárný vývoj embryí, udržování buněčné populace v orgánech, obranu proti infekčním chorobám a proti...

Santa Muerte

Lidové katolické náboženství si v Mexiku vytvořilo postavu Nuestra Señora de la Santa Muerte – Panna Maria Svaté smrti. Kořeny uctívání smrti jsou...

Dokud nás smrt nespojí

Tímto číslem splácíme dluh, který jsme u smrti měli od prosince 2016. Tehdy jsme totiž hlavní téma měsíce věnovali nesmrtelnosti. 1)A to nebylo...

Doporučujeme

Divocí kopytníci pečují o krajinu

Divocí kopytníci pečují o krajinu

Josef Matyáš  |  6. 5. 2024
Zubr, pratur a divoký kůň dokážou výborně udržovat rozsáhlé plochy krajiny. Vyplývá to z aktualizovaného dokumentu Metodika přirozené pastvy...
Relativistický čas – čas našeho světa

Relativistický čas – čas našeho světa

Pavel Krtouš  |  6. 5. 2024
„Někteří filozofové … se domnívají, že fyzika není schopna popsat nejzákladnější aspekty reality, a zavrhují ji proto jako zavádějící formu...
Čas na poslední kafe

Čas na poslední kafe uzamčeno

Tomáš Knedlík  |  6. 5. 2024
Kávu zbožňujeme pro její vůni a chuť, ale také pro její povzbuzující účinky. Omamná vůně kávy se uvolňuje při pražení, kdy vznikají těkavé...