Synek Jiří

Ing. Jiří Synek, Ph.D., (*1989) je absolvent lesního inženýrství a postgraduálního studia na katedře ochrany lesa a entomologie na Fakultě lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze. V současné době pracuje jako postdoc na projektu EVA 4.0 se zaměřením na etologii a chemickou komunikaci sociálního hmyzu. Jako akademik se věnuje (mimo jiné) výuce oboru konzervace přírodnin a taxidermie se zaměřením na metody konzervace a preparace bezobratlých živočichů a nižších řádů obratlovců a také osteologii.

Počet článků: 1

Plastinaceuzamčeno

31. 1. 2022  |  Vesmír 101, 107, 2022/2
Plastinace je vedle balzamace (viz Vesmír 99, 588, 2020/10) další metodou, jak uchovat těla zemřelých nebo jejich částí jako vzorků či preparátů.