Články k tématu

Smrt

Zemřít musíme všichni, ale záleží na okolnostech, za jakých se to stane. A co tomu bude předcházet. Zatím se v civilizovaných zemích umírání odehrává hlavně osamoceně v nemocnicích, ale časy se snad mění. Velmi odlišné jsou podoby smrti a smutečních obřadů v různých kulturách napříč zeměkoulí, nejvyšší úctu lze prokázat i snědením nebožtíka. Co bychom rádi věděli, ale neumíme prokázat, je vnímání smrti u zvířat. Musíme se vyvarovat jak zavádějící antropomorfizaci, tak podcenění emocionálního bohatství zvířecí mysli. Co prokázat umíme, je to, že zánik buňky nemusí vést k zániku jedince, naopak může oné „velké“ smrti bránit. A toho se využívá v léčbě rakoviny.

Dokud nás smrt nespojí

Ondřej Vrtiška  |  31. 1. 2022  |  Vesmír 101, 71, 2022/2
Tímto číslem splácíme dluh, který jsme u smrti měli od prosince 2016. Tehdy jsme totiž hlavní téma měsíce věnovali nesmrtelnosti. 1)A to nebylo...

Santa Muerte

Stanislav Vaněk  |  31. 1. 2022  |  Vesmír 101, 70, 2022/2
Lidové katolické náboženství si v Mexiku vytvořilo postavu Nuestra Señora de la Santa Muerte – Panna Maria Svaté smrti. Kořeny uctívání smrti jsou...

Do země, do vody, zpopelnit, snístuzamčeno

Martin Soukup  |  31. 1. 2022  |  Vesmír 101, 88, 2022/2
Jak se může stát, že člověk, jenž jeden den mluvil a konal, zůstane druhý den netečný, ale navštěvuje nás pak občas ve snech a promlouvá k nám? V...

Babylónská věž v tropech se rozpadá

Vojtěch Novotný  |  31. 1. 2022  |  Vesmír 101, 92, 2022/2
Malé jazyky, jimiž se většinou mluví v rovníkových oblastech, v moderní době intenzivního promíchávání lidí různých proveniencí ztrácejí svoji...

Buněčná smrt v terapii nádorových onemocněníuzamčeno

Ladislav Anděra  |  31. 1. 2022  |  Vesmír 101, 97, 2022/2
Ve světě buněk je smrt procesem nezbytným pro zdárný vývoj embryí, udržování buněčné populace v orgánech, obranu proti infekčním chorobám a proti...

Truchlí zvířata?uzamčeno

Martina Konečná  |  31. 1. 2022  |  Vesmír 101, 100, 2022/2
Zajímáme-li se o chování zvířat, většinou věnujeme pozornost radostnějším tématům, jako je rozmnožování nebo shánění potravy. V posledních letech...

Slyšet hlas pacienta

Eva Bobůrková  |  31. 1. 2022  |  Vesmír 101, 104, 2022/2
Smrt jsme vytlačili z našich myslí i domovů. Většina lidí umírá v nemocnici. Teď ale nastala jistá změna. Od začátku epidemie každý den k ranní...

Plastinaceuzamčeno

Jan Frišhons, Adam Strnad, Jiří Synek  |  31. 1. 2022  |  Vesmír 101, 107, 2022/2
Plastinace je vedle balzamace (viz Vesmír 99, 588, 2020/10) další metodou, jak uchovat těla zemřelých nebo jejich částí jako vzorků či preparátů.

Staletý konflikt stále planeuzamčeno

Pavel Hošek  |  31. 1. 2022  |  Vesmír 101, 110, 2022/2
Jak jsem se pokusil vysvětlit v předchozích částech, oheň může být na Madagaskaru dobrým sluhou v savaně, ale špatným pánem v lese. Existuje však...

Kdy nastává smrtuzamčeno

Matouš Schmidt, František Duška  |  2. 5. 2022  |  Vesmír 101, 318, 2022/5
Že je smrt neoddělitelnou součástí života, lidé vědí od pradávna. Na to, co přesně znamená a kdy nastává, neexistoval ale nikdy jednoznačný...

Další témata

Éčka

Počet článků tématu: 7

Kde se vzala éčka? Do potravin se přidávají už od pradávna a důvody jsou stále stejné: uchovat jídlo déle, ochránit je před zkažením,...

články k tématu →

Čas

Počet článků tématu: 12

Kyvadlové hodiny s kalendářem a astronomickými číselníky mohou pocházet od Václava Kottinga, hodináře ze Znojma a jeho pomocníků Josefa a Jana...

články k tématu →

Obaly

Počet článků tématu: 5

Recyklace plastových obalů a plastů obecně je poměrně komplikovaná disciplína. Nakládání s odpadními obaly je jednou z nejnaléhavějších...

články k tématu →