ARCDATA konference 2021

Hlavní články

Severní záře dle nejnovějších bádání

redakce | Vesmír 1, 29, 1871/4

podává V. Š. II. Pokračování z Vesmíru (1, 13, 1871/2) Co se týče původu severních září, není ovšem do dnes bezpečně zjištěno, zdaž přímo spočíval...

Příspěvky k seznání poměrů a květeny útvaru kamenouhelného v Čechách

Ot. Feistmantl | Vesmír 1, 30, 1871/4

Pánové! Budiž mi dovoleno, bych Vás v dnešním slavnostním shromáždění obeznámil s poměry a květenou útvaru, jenž nejenom vědeckou nýbrž i...

Příspěvky k seznání poměrů a květeny útvaru kamenouhelného v Čechách,

Ot. Feistmantl | Vesmír 1, 37, 1871/5

(Pokračování z Vesmíru 1, 30, 1871/4) Co do zevnější podoby vyznačují se hlavně vidličnatým se rozkládáním větví, právě jak plavuně dosud žijící,...

Příspěvky k poznání znečistěného zboží prodajného.

redakce | Vesmír 1, 39, 1871/5

Šafrán. Šafrán co zboží kupecké zajisté zná každý; jsouť to sušené blizny z rostliny rovněž šafrán zvané (Crocus sativa z řádu Iridaei) mající...

Ze světa drobnohledného.

redakce | Vesmír 1, 45, 1871/6

Pomocí drobnohledu stal se člověk tvůrcem: vykouzlil z ničeho život a dal ho mrtvé druhdy hmotě. Slova tato pronesl jedenkrát Purkyně ve svých...

Příspěvky k seznání poměrů a květeny útvaru kamenouhelného v Čechách,

Ot. Feistmantl | Vesmír 1, 48, 1871/6

(Dodatek z Vesmíru 1, 37, 1871/5) Nyní zbývá nám ještě promluviti o zachování rostliných otisků zkamenělých. Dle dosavádní zkušenosti lze tu...

Výprava v ledové končiny na severu.

redakce | Vesmír 1, 50, 1871/6

V době poslední co rok vyskytují se velikolepé výpravy, za účelem ryze vědeckým ku střádání hvězdářských a povětrních pozorování i ku proskoumání...

Ze světa drobnohledného.

redakce | Vesmír 1, 53, 1871/7

(Pokračování z Vesmíru 1, 45, 1871/6) Již v 17. století genialní Vlach Redi pokusil se prvně dokázati, že "generatio aeguivoca" v mnohých...

Stavby bobrů a jejich vliv na poměry pobřežní vůbec a Severní Ameriky zlváště.

A. Kredner | Vesmír 1, 57, 1871/7

Nynější podoba i poměry povrchu naší zeměkoule jsou výsledkem nejrozmanitějších přeměn, jimž tato od věků byla podrobena. Ku stavbě i k občasnému...

Fysiologie hladu.

Václav F. Kumpošt | Vesmír 1, 61, 1871/8

Hlad je klíčem, jímž otvírá se nekonečná řada svízelů a útrap, které kdy člověka k vrcholi zoufalosti dohnati mohly. Hůzyplné scény z poslední...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné