Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024

Lesnictví

České rybníky

České rybníky

Stanislav Vaněk | 5. 9. 2013 | Vesmír 92, 477, 2013/9

Od dob Sovovy básně, která začíná slovy Ty české rybníky jsou stříbro slité, uplynulo 120 let a dnes jako by se zdálo, že současná „zelená kaše...

Národní lesnický program finalizuje

Národní lesnický program finalizuje komerce

Jaromír Vašíček | 6. 12. 2012 | Vesmír 91, 733, 2012/12

Závěrečným dokumentem se uzavřela tříletá etapa diskusí lesnických odborníků, která byla vyvolána usnesením vlády č. 1221 ze dne 1. 10. 2008 o...

Genové základny jedle bělokoré

Genové základny jedle bělokoré komerce

8. 3. 2012 | Vesmír 91, 162, 2012/3

V lesním hospodářství České republiky i dalších evropských zemí je v posledních desetiletích věnována zvýšená pozornost realizaci různých opatření...

Zalesňování za každou cenu

Zalesňování za každou cenu

Martin Sluka | 3. 11. 2011 | Vesmír 90, 610, 2011/11

Chtěl bych poděkovat za následující články: Turecké zalesňování Antonína Krásy (Vesmír 90, 556, 2011/10), František Janouch: O Andrejovi...

Lesy a hvozdy

Ivan Boháček | 6. 10. 2011 | Vesmír 90, 539, 2011/10

Redakce, stejně jako čtenáři, se musí vyrovnat s faktem, že názory odborné komunity bývají také polarizované (viz např. probíhající velké diskuse o...

Nechtěný a nečekaný doklad jednoho z činitelů krize lesnictví a lesního hospodářství

Stanislav Vaněk, Vladimír Krečmer | 6. 10. 2011 | Vesmír 90, 541, 2011/10

Vesmír se opakovaně zabýval jevy i příčinami aktuálního stavu lesnictví a lesního hospodářství s tím, že došlo na křižovatku nebo dokonce na...

Lesnictví na rozcestí?

Lesnictví na rozcestí?

Stanislav Vaněk | 5. 5. 2011 | Vesmír 90, 305, 2011/5

Veřejná beseda Lesnictví na rozcestí? – Střet ekonomiky a ekologie se konala v malém sále Městské knihovny v Praze.1) Vědí lesníci, co mají dělat?...

K rozcestí evropského lesnictví a lesního hospodářství

K rozcestí evropského lesnictví a lesního hospodářství

Vladimír Krečmer, Bohuslav Vinš | 10. 2. 2011 | Vesmír 90, 90, 2011/2

Příčiny a alternativy „V každém případě stojí náš obor na rozcestí,“ napsal spectabilis Fakulty lesnické a dřevařské ČZU – nedávno ještě Fakulty...

Hluboké hvozdy, nebo pokřivené křoví?

Hluboké hvozdy, nebo pokřivené křoví?

Radim Hédl, Péter Szabó | 6. 4. 2010 | Vesmír 89, 232, 2010/4

Lesy středoevropských nížin Představa divokého zeleného hvozdu souvisle pokrývajícího střední Evropu je velmi lákavá. Bohužel je podobně...

Hvozd, nebo savana?

Vojen Ložek | 6. 4. 2010 | Vesmír 89, 235, 2010/4

V příspěvku o lesích středoevropských nížin „Hluboké hvozdy, nebo pokřivené křoví?“ se R. Hédl a P. Szabó vracejí k dávnému problému, který již...