Aktuální číslo:

2018/11

Téma měsíce:

Psychosomatika

Národní lesnický program finalizuje

 |  6. 12. 2012
 |  Vesmír 91, 733, 2012/12
komerční prezentace

Závěrečným dokumentem se uzavřela tříletá etapa diskusí lesnických odborníků, která byla vyvolána usnesením vlády č. 1221 ze dne 1. 10. 2008 o Národním lesnickém programu. Cílem jednání bylo, formulováním konkrétních návrhů opatření NLP, promítnout obsah vládního dokumentu do praktických nástrojů lesnické politiky státu, kterými jsou legislativa, finanční motivace, osvěta a poradenství, případně navrhnout zadání pro konkrétní projekt nebo analýzu.

Příprava a vypracování národních lesnických programů v zemích s významným podílem lesů je celosvětový proces iniciovaný FAO, ke kterému se evropské státy přihlásily politickým závazkem na Konferenci o ochraně lesů v Evropě ve Vídni roku 2003.

Koordinační rada NLP, jmenovaná ve shodě Ministerstvem zemědělství (MZe) a Ministerstvem životného prostředí (MŽP) ze zástupců vlastníků soukromých a obecních lesů, správců státních majetků, podnikatelů v lesním hospodářství, akademické obce, nevládních organizací a obou ministerstev, se pravidelně scházela v měsíčním intervalu s tím, že každoročně byl veřejnosti představen výsledek prací na celostátním semináři v Hradci Králové.

Jednání probíhala v Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů v Brandýse nad Labem (ÚHÚL), který měl na starosti zázemí a řízení celého projektu. Návrhy byly vypracovány v 17 expertních skupinách a průběžně předkládány ke schválení případně k úpravě textů. Výsledkem jsou doporučení pro činnost MZe a MŽP, která je ve své činnosti zohlední podle svého uvážení.

V čem byly tyto diskuse zajímavé a poučné? Především tím, že se u jednoho stolu setkali odborníci, kteří mají na další směřování péče o lesy v našem státě rozdílné názory. Ze seznamu účastníků je zřejmé, že tato jednání byla velmi kontroverzní a hledání společného návrhu bylo velmi obtížné a zejména zdlouhavé. Pro všechny zúčastněné to byla ovšem velmi cenná zkušenost, neboť na jedné straně si rozvinuli svoje argumentační dovednosti a na druhé straně se také naučili naslouchat názorům protistrany.

Za pozornost stojí, že tento materiál po poměrně dlouhé a obtížné polemice vznikl, a to způsobem, který je poměrně neobvyklý. Byl vypracován tzv. „zdola“, tedy cestou debat na odborné úrovni bez větších politických vlivů. Nejde tedy o tzv. „úřednický“ text, který vypracuje bez znalosti reálného života několik úředníků na základě politického zadání příslušného úřadu, ale o podklad, který byl opravdu velmi důkladně a ze všech názorových úhlů současné praxe prodiskutován.

Celý průběh jednání, a to včetně doprovodných analýz a textů, byl průběžně zveřejňován na stránkách ÚHÚL www.uhul.cz/nlp. Zápisy z jednání a schválené texty dokumentují obtížnost celého procesu.

Je pravděpodobné, že ne všechna doporučení přijatá Koordinační radou budou uskutečněna v reálném životě. Je přáním všech členů Koordinační rady Národního lesnického programu, aby alespoň část z nich vstoupila do praktického života.

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Lesnictví

O autorovi

Jaromír Vašíček

Ing. Jaromír Vašíček (*1954) vystudoval Lesnickou fakultu v Brně. Je ředitelem Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů v Brandýse nad Labem, specializuje se na lesnickou politiku.

Doporučujeme

Závan kance

Závan kance

Oldřich Lapčík  |  5. 11. 2018
Možná jste to už také zažili. Maso máte od osvědčeného řezníka, vypadalo dobře, určitě bylo čerstvé. Tak proč, u všech všudy, přes vložené...
Je psychosomatika obchod s deštěm?

Je psychosomatika obchod s deštěm?

Vladislav Chvála  |  5. 11. 2018
Nedávné kauzy pochybných léčebných praktik, které zveřejnila Česká televize, rozbouřila odbornou i laickou veřejnost. Jsou všechny ty pokusy...
Hlubokomořské pytlíky vody

Hlubokomořské pytlíky vody uzamčeno

Adam Petrusek, Zuzana Musilová  |  5. 11. 2018
Jak jsou některé rostliny, ryby, žraloci a korýši schopni přežít několik kilometrů pod hladinou oceánů – v hloubce, kde je teplota vody velmi...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné