Aktuální číslo:

2018/2

Téma měsíce:

Bionika

Národní lesnický program finalizuje

 |  6. 12. 2012
 |  Vesmír 91, 733, 2012/12
komerční prezentace

Závěrečným dokumentem se uzavřela tříletá etapa diskusí lesnických odborníků, která byla vyvolána usnesením vlády č. 1221 ze dne 1. 10. 2008 o Národním lesnickém programu. Cílem jednání bylo, formulováním konkrétních návrhů opatření NLP, promítnout obsah vládního dokumentu do praktických nástrojů lesnické politiky státu, kterými jsou legislativa, finanční motivace, osvěta a poradenství, případně navrhnout zadání pro konkrétní projekt nebo analýzu.

Příprava a vypracování národních lesnických programů v zemích s významným podílem lesů je celosvětový proces iniciovaný FAO, ke kterému se evropské státy přihlásily politickým závazkem na Konferenci o ochraně lesů v Evropě ve Vídni roku 2003.

Koordinační rada NLP, jmenovaná ve shodě Ministerstvem zemědělství (MZe) a Ministerstvem životného prostředí (MŽP) ze zástupců vlastníků soukromých a obecních lesů, správců státních majetků, podnikatelů v lesním hospodářství, akademické obce, nevládních organizací a obou ministerstev, se pravidelně scházela v měsíčním intervalu s tím, že každoročně byl veřejnosti představen výsledek prací na celostátním semináři v Hradci Králové.

Jednání probíhala v Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů v Brandýse nad Labem (ÚHÚL), který měl na starosti zázemí a řízení celého projektu. Návrhy byly vypracovány v 17 expertních skupinách a průběžně předkládány ke schválení případně k úpravě textů. Výsledkem jsou doporučení pro činnost MZe a MŽP, která je ve své činnosti zohlední podle svého uvážení.

V čem byly tyto diskuse zajímavé a poučné? Především tím, že se u jednoho stolu setkali odborníci, kteří mají na další směřování péče o lesy v našem státě rozdílné názory. Ze seznamu účastníků je zřejmé, že tato jednání byla velmi kontroverzní a hledání společného návrhu bylo velmi obtížné a zejména zdlouhavé. Pro všechny zúčastněné to byla ovšem velmi cenná zkušenost, neboť na jedné straně si rozvinuli svoje argumentační dovednosti a na druhé straně se také naučili naslouchat názorům protistrany.

Za pozornost stojí, že tento materiál po poměrně dlouhé a obtížné polemice vznikl, a to způsobem, který je poměrně neobvyklý. Byl vypracován tzv. „zdola“, tedy cestou debat na odborné úrovni bez větších politických vlivů. Nejde tedy o tzv. „úřednický“ text, který vypracuje bez znalosti reálného života několik úředníků na základě politického zadání příslušného úřadu, ale o podklad, který byl opravdu velmi důkladně a ze všech názorových úhlů současné praxe prodiskutován.

Celý průběh jednání, a to včetně doprovodných analýz a textů, byl průběžně zveřejňován na stránkách ÚHÚL www.uhul.cz/nlp. Zápisy z jednání a schválené texty dokumentují obtížnost celého procesu.

Je pravděpodobné, že ne všechna doporučení přijatá Koordinační radou budou uskutečněna v reálném životě. Je přáním všech členů Koordinační rady Národního lesnického programu, aby alespoň část z nich vstoupila do praktického života.

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Lesnictví

O autorovi

Jaromír Vašíček

Ing. Jaromír Vašíček (*1954) vystudoval Lesnickou fakultu v Brně. Je ředitelem Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů v Brandýse nad Labem, specializuje se na lesnickou politiku.

Doporučujeme

Návrat Široka

Návrat Široka

Pavel Pipek  |  9. 2. 2018
Zpráva, která na mě právě vyskočila na Twitteru, by asi většinu Evropanů nechala chladnou, ale mé srdce buší tak, že mám chuť okamžitě vyskočit z...
Rytíř našich vod

Rytíř našich vod

Marek Janáč  |  5. 2. 2018
Na stěně ve své kanceláři má vystavené krunýře velkých raků. Za jeho pracovní židlí v akváriu rak. V knihovně knihy o racích a v laboratoři ve...
O kvantových počítačích a šifře RSA

O kvantových počítačích a šifře RSA uzamčeno

Jiří Poš  |  5. 2. 2018
značným příslibem pro výpočetní systémy budoucnosti je rozvíjející se obor kvantových počítačů. Představují naději, že eliminují některá vážná...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné