Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024

Lesnictví

České lesy tmavnou a ztrácejí rozmanitost

České lesy tmavnou a ztrácejí rozmanitost

Martina Čtvrtlíková | 2. 4. 2024 | Vesmír 103, 194, 2024/4

Změny v lesním hospodaření v průběhu 20. století se negativně projevily na biodiverzitě českých lesů. Vyplývá to ze studie vědců z Botanického...

Lesy ve světle vědy

Lesy ve světle vědy uzamčenokomerce

4. 3. 2024 | Vesmír 103, 158, 2024/3

Lesodiverzita – mapování biotopových stromů Projekt Lesodiverzita je věnován důležitým prvkům v krajině podporujícím biodiverzitu, biotopovým...

Ekologie a lesnictví –  soulad, nebo rozpor?

Ekologie a lesnictví – soulad, nebo rozpor?

Hana Šantrůčková | 30. 10. 2023 | Vesmír 102, 658, 2023/11

Samozřejmě že soulad! V současnosti moudrý lesnický hospodář, odborník anebo výzkumník ví, že udržitelná produkce dřeva je závislá na kvalitě...

Pomohou nám lesy s klimatem?

Pomohou nám lesy s klimatem? uzamčeno

Miroslav Zeidler | 4. 9. 2023 | Vesmír 102, 472, 2023/9

Při omezování zvýšené koncentrace CO2 v atmosféře se lidé rozhodli mimo jiné spoléhat na lesy. Důvod je prostý, pokrývají 41 milionů km2 (asi 30 %...

Průvodce dějinami zmatení jazyků na Šumavě

Průvodce dějinami zmatení jazyků na Šumavě

Radek Štěpánek | 3. 4. 2023 | Vesmír 102, 236, 2023/4

I když Šumava zažívá v této době své klidnější období a v červnu roku 2019 se dokonce podařilo shodnout na nové zonaci, není to tak dávno, co boje...

Lesy žhavé i ožehavé

Miloslav Devetter, Martin Adámek | 6. 3. 2023 | Vesmír 102, 125, 2023/3

Ad Vesmír 101, 754, 2022/12 S obsahem článku by se sice dalo místně souhlasit, ale jen v podmínkách klimaticky podstatně ustálenější situace, než...

Moderní technologie pro sledování zvěře a jejich použití v praxi

Moderní technologie pro sledování zvěře a jejich použití v praxi uzamčenokomerce

Miloš Ježek | 6. 2. 2023 | Vesmír 102, 100, 2023/2

Sledování zvěře je historicky jednou z nejzajímavějších disciplín pro mnoho zoologů a ekologů na celém světě. V minulosti změnilo pozorování...

Co je dobré pro les

Ad Vesmír 101, 754, 2022/12 Článek je zajímavý a vysvětluje požáry v porostech pyrofytních dřevin i v Českosaském Švýcarsku (NPČŠ). Konstatuje, že...

Mikroobyvatelé odumřelých stromů

Mikroobyvatelé odumřelých stromů uzamčeno

Vojtěch Tláskal | 9. 1. 2023 | Vesmír 102, 46, 2023/1

Mrtvé dřevo představuje unikátní prostředí pro život. Živiny v něm získávají zejména bakterie a houby, vybavené pro rozklad odolných polymerů...

Oheň lesu pomáhá

Oheň lesu pomáhá uzamčeno

Miloslav Devetter, Martin Adámek | 5. 12. 2022 | Vesmír 101, 754, 2022/12

V červenci a srpnu jsme se zatajeným dechem sledovali požár v národním parku České Švýcarsko. Tento největší známý požár na území ČR zasáhl les...