Přírodovědec záhlaví

Lesnictví

Zalesňování za každou cenu

Zalesňování za každou cenu

Martin Sluka | 3. 11. 2011 | Vesmír 90, 610, 2011/11

Chtěl bych poděkovat za následující články: Turecké zalesňování Antonína Krásy (Vesmír 90, 556, 2011/10), František Janouch: O Andrejovi...

Lesy a hvozdy

Ivan Boháček | 6. 10. 2011 | Vesmír 90, 539, 2011/10

Redakce, stejně jako čtenáři, se musí vyrovnat s faktem, že názory odborné komunity bývají také polarizované (viz např. probíhající velké diskuse o...

Nechtěný a nečekaný doklad jednoho z činitelů krize lesnictví a lesního hospodářství

Stanislav Vaněk, Vladimír Krečmer | 6. 10. 2011 | Vesmír 90, 541, 2011/10

Vesmír se opakovaně zabýval jevy i příčinami aktuálního stavu lesnictví a lesního hospodářství s tím, že došlo na křižovatku nebo dokonce na...

Lesnictví na rozcestí?

Lesnictví na rozcestí?

Stanislav Vaněk | 5. 5. 2011 | Vesmír 90, 305, 2011/5

Veřejná beseda Lesnictví na rozcestí? – Střet ekonomiky a ekologie se konala v malém sále Městské knihovny v Praze.1) Vědí lesníci, co mají dělat?...

K rozcestí evropského lesnictví a lesního hospodářství

K rozcestí evropského lesnictví a lesního hospodářství

Vladimír Krečmer, Bohuslav Vinš | 10. 2. 2011 | Vesmír 90, 90, 2011/2

Příčiny a alternativy „V každém případě stojí náš obor na rozcestí,“ napsal spectabilis Fakulty lesnické a dřevařské ČZU – nedávno ještě Fakulty...

Hluboké hvozdy, nebo pokřivené křoví?

Hluboké hvozdy, nebo pokřivené křoví?

Radim Hédl, Péter Szabó | 6. 4. 2010 | Vesmír 89, 232, 2010/4

Lesy středoevropských nížin Představa divokého zeleného hvozdu souvisle pokrývajícího střední Evropu je velmi lákavá. Bohužel je podobně...

Hvozd, nebo savana?

Vojen Ložek | 6. 4. 2010 | Vesmír 89, 235, 2010/4

V příspěvku o lesích středoevropských nížin „Hluboké hvozdy, nebo pokřivené křoví?“ se R. Hédl a P. Szabó vracejí k dávnému problému, který již...

Lesnictví na rozcestí, nebo na scestí?

Lesnictví na rozcestí, nebo na scestí?

Vilém Podrázský | 8. 10. 2009 | Vesmír 88, 630, 2009/10

Lesnictví a lesní hospodářství se periodicky stává centrem pozornosti společnosti, a to zejména v okamžicích, když se vyskytne nějaký problém –...

Naše lesy – jaké je uděláme, takové budou

Stanislav Vaněk | 6. 12. 2007 | Vesmír 86, 755, 2007/12

Devátou veřejnou besedu Třetí dimenze pořádaly Český rozhlas Leonardo, Lidová univerzita MK v Praze a Vesmír 17. října 2007 v Městské knihovně v...

Aktuální versus přirozené rozšíření smrku ztepilého v ČR

Štěpán Křístek, Milan Žárník | 6. 12. 2007 | Vesmír 86, 778, 2007/12

Obrázky obrázek 2 a obrázek 3 ukazují modely současného a potenciálního přirozeného rozšíření smrku ztepilého. Rámcem modelování jsou čtvercové...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné