Horáček Petr

Prof. Dr. Ing. Petr Horáček (*1965) je absolventem Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Působil zde do roku 2015. Od roku 2016 vede Oddělení xylogeneze a tvorby dřeva v Ústavu výzkumu globální změny AV ČR. Věnuje se radiálnímu růstu a biomonitoringu stresové reakce dřevin, ekosystémovým funkcím lesa a biomechanice stromu.

Počet článků: 2

Síť DendroNETWORKkomerce

11. 7. 2022  |  Vesmír 101, 488, 2022/7
Jak lesní ekosystémy v současné době plní produkční funkci, jaká je úroveň stresové zátěže, kde jsou vhodné lokality pro pěstování určitých dřevin...
 

Padající vánoční stromy

15. 12. 2004  |  Vesmír 83, 676, 2004/12
Nejsou dva stromy stejné Strom má složitou strukturu a obdivuhodnou schopnost reagovat na podmínky, v nichž roste. Přizpůsobuje se okolnostem,...