Světlík Jan

Ing. Jan Světlík, Ph.D., (*1984) vystudoval lesní inženýrství a doktorát získal na Mendelově univerzitě v Brně. Na Lesnické a dřevařské fakultě Mendelovy univerzity v Brně vede Ústav ekologie lesa, dále působí jako vědecký pracovník v Ústavu výzkumu globální změny AV ČR. Podílí se na řadě národních i zahraničních projektů řešících dopady klimatické změny v evropských lesích.

Počet článků: 1

Síť DendroNETWORKkomerce

11. 7. 2022  |  Vesmír 101, 488, 2022/7
Jak lesní ekosystémy v současné době plní produkční funkci, jaká je úroveň stresové zátěže, kde jsou vhodné lokality pro pěstování určitých dřevin...