Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024

Krejza Jan

Ing. Jan Krejza, Ph.D., (*1985) obhájil doktorát na Mendelově univerzitě v Brně. V  Ústavu výzkumu globální změny AV ČR a v Ústavu ekologie lesa na Mendelově univerzitě v Brně se v současné době věnuje výzkumu strategie růstu stromů; mechanismům vlivu prostředí na tvorbu dřeva a ukládání uhlíku a stanovení prahových limitů a sekvencí událostí vedoucích k odumírání jedinců hlavních hospodářských dřevin pod vlivem globální klimatické změny. Je zakladatelem a  vedoucím sítě DendroNETWORK, která je součástí významné evropské infrastruktury biomonitoringu lesů.

Počet článků: 1

Síť DendroNETWORKkomerce

11. 7. 2022  |  Vesmír 101, 488, 2022/7
Jak lesní ekosystémy v současné době plní produkční funkci, jaká je úroveň stresové zátěže, kde jsou vhodné lokality pro pěstování určitých dřevin...