Matfyz_pivo

Lesnictví

K rozcestí evropského lesnictví a lesního hospodářství

K rozcestí evropského lesnictví a lesního hospodářství

Vladimír Krečmer, Bohuslav Vinš | 10. 2. 2011 | Vesmír 90, 90, 2011/2

Příčiny a alternativy „V každém případě stojí náš obor na rozcestí,“ napsal spectabilis Fakulty lesnické a dřevařské ČZU – nedávno ještě Fakulty...

Hluboké hvozdy, nebo pokřivené křoví?

Hluboké hvozdy, nebo pokřivené křoví?

Radim Hédl, Péter Szabó | 6. 4. 2010 | Vesmír 89, 232, 2010/4

Lesy středoevropských nížin Představa divokého zeleného hvozdu souvisle pokrývajícího střední Evropu je velmi lákavá. Bohužel je podobně...

Hvozd, nebo savana?

Vojen Ložek | 6. 4. 2010 | Vesmír 89, 235, 2010/4

V příspěvku o lesích středoevropských nížin „Hluboké hvozdy, nebo pokřivené křoví?“ se R. Hédl a P. Szabó vracejí k dávnému problému, který již...

Lesnictví na rozcestí, nebo na scestí?

Lesnictví na rozcestí, nebo na scestí?

Vilém Podrázský | 8. 10. 2009 | Vesmír 88, 630, 2009/10

Lesnictví a lesní hospodářství se periodicky stává centrem pozornosti společnosti, a to zejména v okamžicích, když se vyskytne nějaký problém –...

Naše lesy – jaké je uděláme, takové budou

Stanislav Vaněk | 6. 12. 2007 | Vesmír 86, 755, 2007/12

Devátou veřejnou besedu Třetí dimenze pořádaly Český rozhlas Leonardo, Lidová univerzita MK v Praze a Vesmír 17. října 2007 v Městské knihovně v...

Aktuální versus přirozené rozšíření smrku ztepilého v ČR

Štěpán Křístek, Milan Žárník | 6. 12. 2007 | Vesmír 86, 778, 2007/12

Obrázky obrázek 2 a obrázek 3 ukazují modely současného a potenciálního přirozeného rozšíření smrku ztepilého. Rámcem modelování jsou čtvercové...

Lesy České republiky podporují populaci raroha komerce

Petr Zvolánek | 8. 11. 2007 | Vesmír 86, 718, 2007/11

Ke krásným a obdivovaným dravcům naší přírody patří bezesporu raroh velký. Latinský název Falco cherrug napovídá, že patří do čeledi sokolovitých...

Revitalizace lesních porostů v Krušných horách komerce

Jan Ferkl | 13. 9. 2007 | Vesmír 86, 556, 2007/9

Krušné hory patří k našim nejosídlenějším pohořím. První významná kolonizace je zmiňována v souvislosti s „krušením“ – důlní činností – již po roce...

Role lesů v ochraně životního prostředí komerce

14. 6. 2007 | Vesmír 86, 370, 2007/6

S oblibou se dnes tvrdívá, že lesní hospodářství musí spočívat na třech rovnocenných pilířích – ekonomickém, ekologickém a sociálním – a že žádný z...

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. komerce

10. 5. 2007 | Vesmír 86, 283, 2007/5

Ústav je stěžejním pracovištěm aplikovaného výzkumu pro oblast lesního hospodářství v ČR. Je pokračovatelem lesnických výzkumných ústavů vzniklých...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné