i

Aktuální číslo:

2021/4

Téma měsíce:

Město

Na klimatickou změnu od lesa

 |  9. 12. 2019
 |  Vesmír 98, 700, 2019/12

Lesní ekosystémy jsou našimi spojenci v boji s dopady klimatické změny, samy jsou těmito změnami ale také ohroženy. Důležitým faktorem pro stabilitu lesních porostů není jen často zmiňovaná a nejsnáze pozorovatelná druhová pestrost, ale také neviditelná, občas neprávem opomíjená, o to však důležitější diverzita genetická.

Biologická rozmanitost je někdy mylně vykládána jako ekvivalent druhové pestrosti. Biodiverzita má ale kromě ekosystémové a druhové složky ještě jednu neviditelnou, občas neprávem opomíjenou, o to však důležitější – diverzitu genetickou. Genetická variabilita vypovídá o rozmanitosti genů v populacích daného druhu a lze ji tedy také označit za vnitrodruhovou pestrost. Může se vyskytovat na úrovni mezipopulační i vnitropopulační, pozorovat ji lze i na úrovni konkrétního jedince v podobě rozdílů mezi alelami napříč jeho chromozomy.

Genetická diverzita je nezbytným předpokladem dlouhodobého přežití lesních porostů. Jestliže druhová pestrost napomáhá odolnosti porostů před biotickými i abiotickými faktory zvenku, genetická diverzita pracuje zevnitř a poskytuje základ pro adaptaci druhů. Vyšší variabilita zvyšuje pravděpodobnost, že některý z jedinců v populaci se bude schopen díky svým genetickým parametrům adaptovat na okolní podmínky a přežít. Předáním kombinace svých genetických vlastností do další generace zajistí přežití i celé populace, respektive druhu. Mezi takové adaptace patří přizpůsobení vlivům specifických lokálních disturbancí (např. požárům či vodnímu režimu na stanovišti), specifických druhů živočichů a patogenů. Některé studie dokonce označují genetickou variabilitu za nejdůležitější složku biodiverzity.

Nyní vidíte 20 % článku. Co dál:

Jsem předplatitel, mám plný přístup
Jsem návštěvník
Chci si přečíst celé číslo
Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru. Více o předplatném
OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Lesnictví, Ekologie

O autorovi

Dagmar Zádrapová

Ing. et Ing. Dagmar Zádrapová (*1994) vystudovala obor Ochrana přírody na České zemědělské univerzitě v Praze. V současnosti pokračuje v doktorském studijním programu Biologie lesa na Fakultě lesnické a dřevařské a zabývá se populační genetikou a epigenetikou lesních dřevin. V roce 2018 zvítězila v 7. ročníku studentské soutěže Nakladatelství Academia se svou diplomovou prací zabývající se genetickou variabilitou původních populací buku lesního v ČR. Publikace vyjde v roce 2020 pod záštitou nakladatelství Academia v knižní podobě.
Zádrapová Dagmar

Doporučujeme

Lidské buňky v opičích embryích

Lidské buňky v opičích embryích audio

Jaroslav Petr  |  18. 4. 2021
K čemu je dobré vytvářet opičí zárodky s příměsí lidských buněk schopných proměny na všechny možné typy tkání a orgánů? Nad článkem ve vědeckém...
Turbo-venkovy

Turbo-venkovy

Radan Haluzík  |  5. 4. 2021
Jak bude při současném tempu globalizace vypadat zapadlý venkov naší planety v budoucnosti, řekněme za čtvrt století? Ony vesničky ztracené vysoko...
Bublina českých dějin

Bublina českých dějin

Jan Urban  |  5. 4. 2021
„V otázkách tak důležitých může býti a jest zajisté stanovisko různé. Avšak domníváme se, že myšlenky právě projevené už pro svou přímosť a...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné