i

Aktuální číslo:

2021/1

Téma měsíce:

Roboti

Na klimatickou změnu od lesa

 |  9. 12. 2019
 |  Vesmír 98, 700, 2019/12

Lesní ekosystémy jsou našimi spojenci v boji s dopady klimatické změny, samy jsou těmito změnami ale také ohroženy. Důležitým faktorem pro stabilitu lesních porostů není jen často zmiňovaná a nejsnáze pozorovatelná druhová pestrost, ale také neviditelná, občas neprávem opomíjená, o to však důležitější diverzita genetická.

Biologická rozmanitost je někdy mylně vykládána jako ekvivalent druhové pestrosti. Biodiverzita má ale kromě ekosystémové a druhové složky ještě jednu neviditelnou, občas neprávem opomíjenou, o to však důležitější – diverzitu genetickou. Genetická variabilita vypovídá o rozmanitosti genů v populacích daného druhu a lze ji tedy také označit za vnitrodruhovou pestrost. Může se vyskytovat na úrovni mezipopulační i vnitropopulační, pozorovat ji lze i na úrovni konkrétního jedince v podobě rozdílů mezi alelami napříč jeho chromozomy.

Genetická diverzita je nezbytným předpokladem dlouhodobého přežití lesních porostů. Jestliže druhová pestrost napomáhá odolnosti porostů před biotickými i abiotickými faktory zvenku, genetická diverzita pracuje zevnitř a poskytuje základ pro adaptaci druhů. Vyšší variabilita zvyšuje pravděpodobnost, že některý z jedinců v populaci se bude schopen díky svým genetickým parametrům adaptovat na okolní podmínky a přežít. Předáním kombinace svých genetických vlastností do další generace zajistí přežití i celé populace, respektive druhu. Mezi takové adaptace patří přizpůsobení vlivům specifických lokálních disturbancí (např. požárům či vodnímu režimu na stanovišti), specifických druhů živočichů a patogenů. Některé studie dokonce označují genetickou variabilitu za nejdůležitější složku biodiverzity.

Nyní vidíte 20 % článku. Co dál:

Jsem předplatitel, mám plný přístup
Jsem návštěvník
Chci si přečíst celé číslo
Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru. Více o předplatném
OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Lesnictví, Ekologie

O autorovi

Dagmar Zádrapová

Ing. et Ing. Dagmar Zádrapová (*1994) vystudovala obor Ochrana přírody na České zemědělské univerzitě v Praze. V současnosti pokračuje v doktorském studijním programu Biologie lesa na Fakultě lesnické a dřevařské a zabývá se populační genetikou a epigenetikou lesních dřevin. V roce 2018 zvítězila v 7. ročníku studentské soutěže Nakladatelství Academia se svou diplomovou prací zabývající se genetickou variabilitou původních populací buku lesního v ČR. Publikace vyjde v roce 2020 pod záštitou nakladatelství Academia v knižní podobě.
Zádrapová Dagmar

Doporučujeme

Jeden trhák, co zaplatí náklady

Jeden trhák, co zaplatí náklady

Eva Bobůrková  |  4. 1. 2021
Po vysoké škole aspirantura, pak vojenská služba, návrat do ústavu na jaře 1987. Ale pak přišla turbulentní devadesátá léta. „V roce 1992 jsem se...
Autonomní zabijáci

Autonomní zabijáci

David Černý  |  4. 1. 2021
O životě a smrti na bitevním poli stále ještě rozhoduje člověk, i když samotné provedení smrtícího útoku se čím dál více svěřuje dronům a moderním...
Kriminalizace amatérské entomologie

Kriminalizace amatérské entomologie

Sběr a výzkum hmyzu má v České republice pevné kořeny a dlouholetou tradici. V současné době však zažívá těžké časy. Kromě odlivu zájmu mladých...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné