Zádrapová Dagmar

Ing. et Ing. Dagmar Zádrapová (*1994) vystudovala obor Ochrana přírody na České zemědělské univerzitě v Praze. V současnosti pokračuje v doktorském studijním programu Biologie lesa na Fakultě lesnické a dřevařské a zabývá se populační genetikou a epigenetikou lesních dřevin. V roce 2018 zvítězila v 7. ročníku studentské soutěže Nakladatelství Academia se svou diplomovou prací zabývající se genetickou variabilitou původních populací buku lesního v ČR. Publikace vyjde v roce 2020 pod záštitou nakladatelství Academia v knižní podobě.

Počet článků: 1

Na klimatickou změnu od lesauzamčeno

9. 12. 2019  |  Vesmír 98, 700, 2019/12
Lesní ekosystémy jsou našimi spojenci v boji s dopady klimatické změny, samy jsou těmito změnami ale také ohroženy. Důležitým faktorem pro...