mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024
i

Aktuální číslo:

2024/2

Téma měsíce:

Faleš

Obálka čísla

Přestavba smrkových monokultur

Adaptace na klimatickou změnu
 |  1. 4. 2019
 |  Vesmír 98, 222, 2019/4
 |  Téma: Krajina

České lesnictví se zmítá v největší krizi za 250 let, za což rozhodně nemůže jen kůrovec. Brouk o velikosti 5 mm jen dokonale využívá prostředí, které mu vytvořily generace lesníků a vlastníků lesů za přispění řady státních politik a konečně dlouhodobé sucho. Už nyní je zřejmé, že mnoho smrkových porostů je odsouzeno k zániku. Přesto však stále existují ověřené pěstitelské postupy, které mohou výrazným způsobem přispět k eliminaci škod.

Masové zavádění zejména borovice a později smrku znamenalo už od poloviny 18. století postupné nahrazování převážně listnatých či smíšených lesů lesy severoevropského typu. Se zavedením jehličnatých monokultur nastal rozmach holosečných způsobů hospodaření. V důsledku toho je smrk v našich lesích zastoupen rovnou polovinou druhové skladby, což je na míle vzdálené přirozenému 11% podílu i doporučovanému 37% podílu vycházejícímu ze Zelené zprávy Ministerstva zemědělství ČR (2017), jež je kompromisem po stránce ekologické i ekonomické.

Protože smrk běžně roste v podmínkách mimo své ekologické optimum, je vystaven široké škále škodlivých vlivů od větru po podkorní hmyz. Přetrvávání smrkových monokultur na stanovištích s přirozeným výskytem smíšených a listnatých porostů je z hlediska trvale udržitelného hospodaření a zachování biologické rozmanitosti neúnosné.

Rychlost rozpadu smrkových porostů na nevhodných stanovištích s nízkým úhrnem srážek však nelze předpovídat přesně. Je to dáno řadou obtížně hodnotitelných faktorů, jako jsou změny v půdním prostředí především z hlediska nedostatku živin, úroveň chronické stresové zátěže, vliv včasně implementovaných obranných opatření či historicky dostatečná péče o porosty v rámci výchovných zásahů do porostů atd. Předpokládá se, že potenciálně vhodné stanovištní podmínky pro pěstování smrku budou již v období 2021 až 2040 jen u asi 27 % ze stávajících porostů. [1] Do roku 2060 to pak bude už jen 20 % stanovišť (obr. 2). Se změnou podmínek prostředí se očekává posun lesních vegetačních stupňů. Podle Národní provozní inventarizace II (ÚHUL 2018) je do nadmořské výšky 400 m n. m. reálně ohroženo suchem cca 42,57 milionu m3 smrkových porostů. Sucho ani kůrovec se však nezastaví v této nadmořské výšce, a lze tedy předpokládat, že ohrožených porostů bude daleko více.

Nyní vidíte 19 % článku. Co dál:

Jsem předplatitel, mám plný přístup
Jsem návštěvník
Chci si přečíst celé číslo
Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru. Více o předplatném
TÉMA MĚSÍCE: Krajina
OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Lesnictví, Krajinná ekologie

O autorovi

Aleš Erber

Ing. Aleš Erber (1985) vystudoval Fakultu lesnickou a dřevařskou České zemědělské univerzity v Praze. Pracuje jako lesnický analytik, poradce, odborný lesní hospodář a agrolesník. Člen výboru pro životní prostředí, venkov a zemědělství zastupitelstva Pardubického kraje. Propaguje principy trvale udržitelného, přírodě blízkého hospodaření.
Erber Aleš

Další články k tématu

Změny české krajiny okem družic

Současná tvář české krajiny je poznamenána mnoha historickými událostmi, které se na našem území odehrály. Měnící se politické režimy či odlišné...

Přehlížená proměna zemědělství

Při debatách o naší krajině se často zmiňuje problém její struktury ve smyslu úbytku krajinných prvků – mezí, polních cest, malých vodotečí či...

Pocit, že se opakují hloupé chyby stále dokolečka...

Znáte to – útrpná procházka po suburbii města, snaha dostat se do volné krajiny dlouho nevychází, sériové řadovky se dál a dál kroutí nesmyslnými...

K čemu vlastně máme chráněná území?uzamčeno

Když z novoguinejského pralesa zmizí kasuár, největší původní zvíře ostrova, některé stromy mají problém. Jejich velká semena nemá kdo roznášet,...

Chvála středních měřítek

Tempora mutantur et nos mutamur in illis. (Časy se mění a my se měníme s nimi.)

Pečovat i osvobodituzamčeno

Přírodovědci provádějící výzkum v národních parcích přinášejí často velmi přesné odpovědi na otázku, jak o chráněné území pečovat. Doporučení...

Doporučujeme

Pravá faleš, nebo falešná pravda

Pravá faleš, nebo falešná pravda uzamčeno

Halina Šimková, Jan Strojil  |  5. 2. 2024
Žádná společnost na světě nemá tolik prostředků či energie, aby dokázala efektivně bojovat proti všem podezřením z ohrožení. Používáme proto...
Koho balamutí tořiče

Koho balamutí tořiče uzamčeno

Jiří Sádlo  |  5. 2. 2024
Vstavačovité tořiče, rod Ophrys, jsou hodně složité a osobité. Dlouho se ví a říká, že klamou své hmyzí opylovače. Méně se připouští, že...
20 let s grafenem

20 let s grafenem uzamčeno

Jan Kunc  |  5. 2. 2024
Grafen, dvoudimenzionální alotrop uhlíku, vyvolal velkou vlnu pozornosti v roce 2004. Jak se tento význačný vědecký směr formoval, jaké byly jeho...