Stejskal Robert

Ing. Robert Stejskal, Ph.D., (*1978) vystudoval lesní inženýrství na Mendelově univerzitě v Brně. Jeho práce na Správě NP Podyjí je zaměřena na ochranářskou péči o lesní a nelesní biotopy a na entomologii (zejména brouky).

Počet článků: 1

Pečovat i osvobodituzamčeno

1. 4. 2019  |  Vesmír 98, 214, 2019/4
Přírodovědci provádějící výzkum v národních parcích přinášejí často velmi přesné odpovědi na otázku, jak o chráněné území pečovat. Doporučení...