mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024

Vrška Tomáš

doc. Ing. Tomáš Vrška, Dr., (*1966) se na brněnském odboru ekologie lesa VÚKOZ, v. v. i., zabývá výzkumem dynamiky přirozených temperátních lesů, managementem lesů ve zvláště chráněných územích a nepasečnými způsoby lesnického hospodaření. Stejnou problematiku přednáší na Lesnické a dřevařské fakultě Mendelovy univerzity v Brně. Je předsedou Rady NP Podyjí.

Počet článků: 1

Pečovat i osvobodituzamčeno

1. 4. 2019  |  Vesmír 98, 214, 2019/4
Přírodovědci provádějící výzkum v národních parcích přinášejí často velmi přesné odpovědi na otázku, jak o chráněné území pečovat. Doporučení...