Krajinná ekologie

Divočina ve světle paleoekologických poznatků

Vojen Ložek | 23. 7. 2009 | Vesmír 88, 513, 2009/7

Článek Radima Hédla „O divočině, divokosti a ochraně přírody“ je jedním z příspěvků, které přináší vlna zvýšeného zájmu o ochranu dnes tolik...

Pralesy, tradice a komerce aneb Jak na les nejen při fotografování

Pralesy, tradice a komerce aneb Jak na les nejen při fotografování

Jakub Horák | 23. 7. 2009 | Vesmír 88, 514, 2009/7

Publikace čtyř autorů vyšla u příležitosti stejnojmenné výstavy, která se loni konala v Brně (viz Vesmír 87, 865, 2008/12) a byla jedním z počinů k...

IFER Ústav pro výzkum lesních ekosystémů, s. r. o.

IFER Ústav pro výzkum lesních ekosystémů, s. r. o. komerce

23. 7. 2009 | Vesmír 88, 490, 2009/7

Mezi lesnickými výzkumnými institucemi v Čechách poněkud výjimečný – svou nezávislostí, schopností přizpůsobit se neznámým a novým přírodním i...

Proč ve městech nevysazovat nepůvodní dřeviny?

Petr Heneberg | 9. 4. 2009 | Vesmír 88, 218, 2009/4

Výsadba nepůvodních rostlin je problémem snad každého českého města. Nejviditelnějším příkladem jsou nepůvodní dřeviny, kdy dokonce i na vesnických...

Vltava – paralelní svět

Václav Cílek | 6. 11. 2008 | Vesmír 87, 779, 2008/11

Vltava shromažďuje vody větší části Čech, které protékají mnoha městy, a omývá skály pod pevnými hrady našich dějin – Českým Krumlovem, Pískem,...

Voda v krajině komerce

6. 11. 2008 | Vesmír 87, 800, 2008/11

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v. v. i., (dále VÚMOP) se zabývá zákonitostmi tvorby odtoku a jakosti vody v malých zemědělsko-lesních...

Jardangy1), agúly a manaváry

Petr Pokorný | 12. 4. 2007 | Vesmír 86, 216, 2007/4

Paleoekologické a archeologické výzkumy nitra Sahary dokládají výrazně vlhčí klima v první třetině holocénu. Postupné vysychání pouští ležících...

Labe mezi Střekovem a Hřenskem

Miroslav Farský, Jaroslav Zahálka | 6. 10. 2003 | Vesmír 82, 572, 2003/10

Tok Labe od střekovského zdymadla v Ústí nad Labem po Magdeburk považují krajinní ekologové za poslední úsek volně tekoucí řeky (bez jezů,...

Divočina jako kulturní objekt

Igor Míchal | 4. 4. 2002 | Vesmír 81, 187, 2002/4

Původně byla slovem divočina nazývána nekultivovaná neobydlená oblast (poušť, tundra, tajga…), ale ve středoevropských podmínkách jím označujeme...

Biologická diverzita – úhel pohledu

Martin Braniš, David Storch | 1. 1. 2002 | Vesmír 81, 7, 2002/1

David Storch ani kdokoli jiný jistě nemusí interpretovat současné snižování druhové biologické rozmanitosti jako něco nepřirozeného a...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné