Ekologie a životní prostředí

Lze zamezit ztrátám ozonu?

Ivan Boháček | 5. 8. 1994 | Vesmír 73, 474, 1994/8

Že člověk může škodit v globálním měřítku, se stalo již běžným kánonem – nejen zelených. Může však také v globálním měřítku napravovat? Fyzik...

Rašelina a Gaia

Anton Markoš | 5. 8. 1994 | Vesmír 73, 475, 1994/8

Rašeliniště, která se rozprostírají od tundry až po tropy na rozloze asi 5 milionů km2, obsahují 500 – 1 000 gigatun uhlíku – zhruba tolik, kolik...

Zvyšuje se intenzita slunečního ultrafialového záření ?

Čestmír Jech | 5. 7. 1994 | Vesmír 73, 370, 1994/7

Měření prováděná jak prostřednictvím sítě pozemských stanic, tak pomocí přístrojů na satelitech jasně ukázala, že se v jarních měsících nad...

Ohrožené druhy naší fauny – ťuhýkovití

Vladimír Holáň | 5. 7. 1994 | Vesmír 73, 378, 1994/7

Rozvoj lidské civilizace přináší negativní změny i v druhovém zastoupení avifauny. Na celém světě již mnoho ptačích druhů vyhynulo úplně anebo...

Životní prostředí a délka života

Hana Švejdarová, Igor Míchal | 5. 7. 1994 | Vesmír 73, 392, 1994/7

Průměrná délka lidského života se v posledních desetiletích v mnoha vyspělých zemích prodloužila. Československá republika začala v tomto směru...

Ozonová vrstva Země a erupce vulkánu Mount Pinatubo

Ivan Boháček | 5. 7. 1994 | Vesmír 73, 414, 1994/7

Úbytek ozonové vrstvy vypadal na jaře 1993 velmi hrozivě – ve středních šířkách severní polokoule činil 9 % proti normálu. Někteří chemici...

Úbytek zpěvného ptactva a kyselé deště

Josef Chalupský | 5. 7. 1994 | Vesmír 73, 415, 1994/7

Že některých druhů ptáků ubývá, není nic nového. Zná to z vlastní zkušenosti každý přírodovědec. Příčiny mohou být mnohé. U tažných ptáků jistě...

Lužné lesy a osud ich fauny

Zbyšek Šustek | 5. 6. 1994 | Vesmír 73, 326, 1994/6

Lužné lesy predstavujú súbor ekosystémov, výskyt a zloženie ktorých určuje hladina spodnej vody. Vyskytujú sa tam, kde spodná voda zasahuje do...

Oškubané jívy

Alois Maleček | 5. 5. 1994 | Vesmír 73, 244, 1994/5

Blíží se doba velikonoc a s tím spojené svěcení ratolestí, v tomto případě letorostů jívy, takzvaných kočiček. Lidé chodí a lámou tyto kočičky tak,...

Neobvyklé soužití

David Storch | 5. 4. 1994 | Vesmír 73, 235, 1994/4

V ekologii se tradičně staví do protikladu konkurence a koexistence druhů: druhy si podle této koncepce nemohou konkurovat a zároveň dlouhodobě...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné