Filozofie

Strom a kámen – dub a skála

Zdeněk Neubauer | 5. 12. 1994 | Vesmír 73, 696, 1994/12

Jiří Fiala píše, že na posvátných místech se pokládal kámen a vysazoval strom jako atributy neživého a organického řádu skutečnosti, odpovídající...

Malá esej o pravde

Teodor Münz | 5. 12. 1994 | Vesmír 73, 697, 1994/12

Zdá sa, že spomedzi všetkých definícií pravdy je najprijateľnejšia stará Aristotelova: Pravda je zhoda rozumu s vecou, myslenia so skutočnosťou. Čo...

K čemu logika?

Petr Kolář | 5. 11. 1994 | Vesmír 73, 605, 1994/11

Logika je věda a nástroj. Logika jako věda se zabývá jistými formálními vztahy, které nutně existují mezi tvrzeními (větami) libovolného druhu bez...

RADIM PALOUŠ: Česká zkušenost

Jaroslav Kohout | 5. 11. 1994 | Vesmír 73, 643, 1994/11

Útlá knížka polistopadového rektora pražské almae matris zahrnuje čtyři nerovnoměrné části vzniklé v různé době v průběhu 46 let autorova...

Dejiny videné kognitívnou biológiou

Ladislav Kováč | 5. 10. 1994 | Vesmír 73, 567, 1994/10

Ľudská psychika je skonštruovaná tak, že nás neznámo, neusporiadanosť, kognitívny chaos naplňujú negatívnymi emóciami. Uhýbame im: vo svete hžadáme...

Schrödingerovy úvahy o mysli a vědomí

Ivan M. Havel | 5. 10. 1994 | Vesmír 73, 570, 1994/10

I kdyby jednou byla kvantová mechanika překonána nějakou výstižnější, přirozenější či výkonnější teorií mikrosvěta (což si málokterý dnešní fyzik...

Nedorozumění v Třešti

Zdeněk Neubauer | 5. 9. 1994 | Vesmír 73, 510, 1994/9

Kulturou obchází strašidlo – postmodernizmu strašidlo. Strašidlo je bytostí mýtickou a mýtotvornou. Mýtus není výklad světa – přičemž se většinou...

Nepředmětnost ve skutečnosti a v myšlení

Ladislav Hejdánek | 5. 7. 1994 | Vesmír 73, 383, 1994/7

Tradiční evropské myšlení se stále, a zejména v teorii, drží jednoho paradigmatu, které je spjato již se samotnými počátky...

Pedagogika obratu, pedagogika Jana Patočky

Zdeněk Pinc | 5. 7. 1994 | Vesmír 73, 395, 1994/7

Tak se jmenovala přednáška doktora honoris causa Univerzity Karlovy Klause Schallera. Přeplněná posluchárna v Celetné ulici vyslechla dvouhodinový,...

Karl Raimund Popper, Otevřená společnost a její nepřátelé, díl I.: Platón

Marek Tarnovský | 5. 7. 1994 | Vesmír 73, 404, 1994/7

K. R. Popper (nar. 1902) patří mezi evropskými filosofy k těm nejvlivnějším. Po krátkém „mladickém“ okouzlení marxismem se záhy dostává do vlivu...