Filozofie

Je v přírodě účel?

Gregor Kojdl | 5. 8. 2000 | Vesmír 79, 424, 2000/8

Rád bych reagoval, i když opožděně, na kongres o účelnosti v přírodě konaný v březnu 1998 (viz Vesmír 77, 385, 1998/7). Už konání kongresu samo...

Poznání, pravda a nutnost II.

Jiří Fiala | 5. 6. 2000 | Vesmír 79, 332, 2000/6

Jan Łukasiewicz (1878 Lvov – 1956 Dublin) přednášel na osmém filozofickém kongresu v Praze v jedné ze sekcí zabývajících se významem logické...

Feyerabendovy dialogy o vědění

Jiří Fiala | 5. 12. 1996 | Vesmír 75, 698, 1996/12

Děj prvního ze Tří dialogů o vědění rakouského a později amerického filozofa Paula Feyrabenda se odehrává v semináři proslulé univerzity. Oprýskaná...

Meniť a pretvárať rozumom

Dušan Jedinák | 5. 3. 1996 | Vesmír 75, 168, 1996/3

Žil a pôsobil v „zlatom veku“ Anglicka (22. 1. 1561 - 9. 4. 1626). Bol osobným radcom kráľa Jakuba I., lordom strážcom pečate i lordom kancelárom....

Pravda podle Sira Poppera

Blažena Švandová | 5. 6. 1995 | Vesmír 74, 344, 1995/6

"Jsem divokým nepřítelem relativizmu," sdělil dopisovateli časopisu die Welt Karl Raimund Popper na dotaz po povaze pravdy v červenci 1987. Cokoli...

Objektivní pravda a postmoderní filozof

Blažena Švandová | 5. 6. 1995 | Vesmír 74, 345, 1995/6

Obvykle se má za to, že každý člověk má svou pravdu. Názor jednotlivého člověka se může lišit od názoru jiných lidí, protože jednotlivec často...

Emanuel Rádl: Útěcha filozofie.

Jiří Procházka | 5. 4. 1995 | Vesmír 74, 225, 1995/4

Podle vzoru posledního Římana Boetia (jehož osud také přirovnává ke svému) chce E. Rádl zanechat filozofický odkaz, který u něj mimo jiné znamená...

Henri Bergson: Čas a svoboda. (O bezprostředních datech vědomí), přeložil Boris Jakovenko

Jiří Fiala | 5. 3. 1995 | Vesmír 74, 163, 1995/3

Když se někdy zmíním před německými kolegy o tom, že Aristotelova Metafyzika vyšla u nás naposledy téměř před půl stoletím (1946), pokyvují...

Zhoršuje se k lepšímu, nebo se zlepšuje k horšímu?

Jiří Fiala | 5. 2. 1995 | Vesmír 74, 69, 1995/2

Všichni pokládáme za samozřejmé, že se mechanika od dob Aristotelových vyvíjela, zdokonalovala a blížila k pravdě. Tak mechanika Buridanova a...

Hnulo se systémové hnutí?

Jiří Fiala | 5. 12. 1994 | Vesmír 73, 669, 1994/12

Je naším osudem, že právě ta slova, bez nichž se v našem myšlení, vyjadřování a vědění neobejdeme, nejvíce vzdorují přesné pojmové analýze...