Aktuální číslo:

2018/10

Téma měsíce:

Navigace

Hranice kvalitního života a lidsky důstojné smrti

 |  3. 11. 2016
 |  Vesmír 95, 636, 2016/11
 |  Téma: Hranice

Žiješ pouze jednou – nabádají reklamy k zakoupení všeho, co by nás mohlo potěšit. Žít a užít – Vivre pour vivre zní název kultovního francouzského filmu. Ukazuje, jak život jde a jak jej vnímáme i zpětně hodnotíme˝, a dokonce i nově začínáme. V každém období života i stavu zdraví se však obvykle odsunuje do pozadí hranice život-smrt.

Jen každý dvacátý člověk v seniorském věku v naší „postmoderní“ společnosti podle psychosociologických studií hodnotí, že se jeho život naplnil, že byl podle osobních kritérií a představ kvalitní – i když nikoli optimální.

Nicméně při posuzování nadcházejícího životního období se nám postupně vynořují v mysli velké obavy, tím dotěrnější, čím vážněji se cítíme ohroženi, čím více se obáváme ztrát – svého významu, vztahů, důstojnosti, ale také trvalé nebo průlomové bolesti, dušnosti, nedostatečnosti, osamění, závislosti.

Co se strachem a odmítáním života?

Intenzivní medicína kritických stavů je schopna se svými současnými možnostmi zachránit mnoho životů a poskytnout jim většinou i perspektivu dalšího kvalitního života. Ale část křehkých pacientů – s chronickou, omezující chorobou, s malou, spotřebovanou životní rezervou, senioři ve velmi pokročilém věku, po velmi kritickém útoku na integritu svého vlastního organismu, ale i mladí lidé po těžkých ztrátových úrazech – nemá tuto optimistickou prognózu.

Přibližně od začátku 21. století medicína, a to i intenzivní, rozšířila svůj obzor. Soustřeďuje se nyní i na subjektivní prožívání a osobní rozhodování pacienta, na jeho následnou životní seberealizaci, na jeho obavy, na nové podněty a schopnosti adaptace. Věnuje se objektivnímu posuzování prognózy, pravděpodobnosti dosažitelného, možného, nebo nedosažitelného léčebného úspěchu.

Pacienti jsou z těchto pohledů oslovováni i dotazováni. Dokonce jsou kategorizováni podle společně uznávaných indexů křehkosti, podle Likertovy škály vnímání, co je cena života, co je daleko lepší než smrt, nebo naopak co hodnotí jako horší než smrt, pro další život a jeho volbu jako zcela nepřijatelné.

Lékaři i nelékařští zdravotničtí pracovníci přijali jako novou výzvu nutnost chápat pacienta jako lidskou osobnost v aktuální životní krizi, v nových životních situacích nebo dokonce s přáním ukončení života.

Nyní vidíte 18 % článku. Co dál:

Jsem předplatitel, mám plný přístup
Jsem návštěvník
Chci si přečíst celé číslo
Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru. Více o předplatném
TÉMA MĚSÍCE: Hranice
OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Sociologie

O autorovi

Jarmila Drábková

Doc. MUDr. Jarmila Drábková, CSc., (*1934) vystudovala Fakultu všeobecného lékařství UK Praha. Získala atestace v oboru gynekologie a porodnictví, z  anesteziologie a resuscitace a z urgentní medicíny. Do roku 2012 působila jako primářka OCHRIP ve FN Motol, nyní jako samostatně pracující specialista. Je členkou etické komise ČLK. Oceněna byla mj. Zlatou medailí České lékařské společnosti JEP (2014).
Drábková Jarmila

Další články k tématu

Hraniční opevněníuzamčeno

Po osmdesáti letech Česko opět buduje hraniční opevnění. Tentokrát není důvodem strach z vojáků, ale z lesa severoněmeckých větrných elektráren,...

Mendělejevova tabulkauzamčeno

Na přelomu let 2015–2016 uznala komise Mezinárodní unie pro čistou a užitou chemii IUPAC objev hned čtyř supertěžkých prvků. V červnu 2016 pak byly...

Hledáme limity životauzamčeno

Z objevů posledních let se může zdát, že jsou pozemské organismy schopné přežít téměř kdekoli. Nebo snad ne? I na Zemi totiž překvapivě nalezneme...

Frontier čili hranice

Hora Bos avi se majestátně zdvíhá z nedohledných, pralesem zarostlých nížin Nové Guineje. Souvislý koberec tropického lesa je jenom občas porušen...

Nejzazší (dosažená) mez

Hranice, mez, pomezí, rozmezí, mantinely, omezení, rozhraní, přelom, předěl, pomezní čára, bitevní linie, interface… ve všech těchto slovech je...

Zahradničení v zóně smrti

Za jakých podmínek jsou ještě organismy schopny přežít a rozmnožit se? V Himálaji, v západní části Tibetské plošiny, se botanici a ekologové...

Pravěké dálnice existují dodnes

Tak jako dnes uhánějí kamiony z jednoho konce Evropy na druhý, aby převezly zboží, v pravěku jejich úlohu plnili krajinou putující lidé – jednak...

Ukrajinci utíkají před válkou. Kam?

Krize vládne na východě Ukrajiny, ale dopadá na celou zemi. Lidé utíkají, z přímo ohrožených míst, ale i před chudobou. Do jiných krajů i zemí....

Klamná hranice chudoby v Česku

Česká republika se svou desetiprocentní mírou chudoby řadí na nejlepší místo v evropském žebříčku. Jak se ale chudoba měří? Bude si ČR v...

Hranice – proměnlivý koncept bezpečnosti

I když se význam geografických hranic v průběhu dějin měnil, stále představují významný fenomén, který lze zkoumat z řady pohledů. Ve sféře...

Vědět všechno. Kde leží limity poznání

Zda existují hranice lidského poznání, můžeme diskutovat, ale pravdy se, my současníci, těžko dobereme. Můžeme se ale pokusit říct, čím jsou...

Doporučujeme

Vlaštovka extrémista

Vlaštovka extrémista

Jaroslav Cepák, Petr Klvaňa  |  10. 10. 2018
Díky satelitní telemetrii se podařilo odhalit vpravdě neuvěřitelné výkony některých ptačích druhů. Nejznámějším je zřejmě osmidenní nonstop let...
Velké umění astronavigace: Od astrolábu po sextant

Velké umění astronavigace: Od astrolábu po sextant

Petr Scheirich  |  1. 10. 2018
Staří mořeplavci prý určovali polohu své lodi podle hvězd. Tato rozšířená romantická představa je ale nesprávná. Metoda astronavigace nikdy nebyla...
Jak se neztratit na moři

Jak se neztratit na moři

Petr Scheirich  |  1. 10. 2018
Dle znamenitého pozorování Slunce a Měsíce shledávám naši zeměpisnou délku 178° 18' 30" západně od Greenwiche. Zeměpisná délka dle logu je 175°...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné