Mysíková Martina

PhDr. Martina Mysíková, Ph.D. (*1981) absolvovala Institut ekonomických studií FSV UK v Praze, kde v roce 2012 završila také své postgraduální studium. V období 2004–2008 se v Českém statistickém úřadu věnovala metodologii a koordinaci statistického šetření EU-SILC. Nyní působí jako vědecká pracovnice v Sociologickém ústavu AV ČR, kde se věnuje nerovnostem na trhu práce, příjmové diferenciaci a chudobě či subjektivním ukazatelům blahobytu. V roce 2016 byla oceněna Prémií Otto Wichterleho, cenou Akademie věd ČR pro mladé vědce.

Počet článků: 1

Klamná hranice chudoby v Česku

16. 11. 2016
Česká republika se svou desetiprocentní mírou chudoby řadí na nejlepší místo v evropském žebříčku. Jak se ale chudoba měří? Bude si ČR v...