i

Aktuální číslo:

2024/7

Téma měsíce:

Čich

Obálka čísla

Rostliny vyprávějí o suchu

 |  6. 10. 2016
 |  Vesmír 95, 570, 2016/10
 |  Téma: Sucho

Sledování vývojových fází rostlin během roku a jejich porovnání s jinými lety nabízí možnost pozorovat dlouhodobé klimatické trendy i bezprostřední vliv extrémních projevů počasí na vegetaci.

Pod nepříliš známým pojmem fenologie (z řeckého φαίνω – phainō: ukazuji, vyjevuji, tj. věda o tom, „co se jeví“) se skrývá nauka zkoumající načasování každoročně se opakujících vývojových fází živých organismů, tzv. fenofází, v závislosti na vnějších podmínkách, nejčastěji na podnebí a počasí. U rostlin patří mezi sledované fenofáze například rašení listů, počátek a konec kvetení, zralost plodů, žloutnutí nebo opad listů.

Systematická fenologická pozorování přinášejí nejen teoretické poznatky o závislosti rychlosti vývoje jednotlivých druhů na průběhu počasí charakterizovaném hodnotami meteorologických prvků, především teploty vzduchu, ale mají i praktický význam v zemědělství, lesnictví, ekologii, medicíně (pylové alergie) nebo při vyhodnocování družicových snímků vegetačního pokryvu Země.

Specifický význam má fenologie v meteorologii a klimatologii, v nichž slouží jako doplněk meteorologických pozorování. Sledovaná rostlina v tomto případě plní funkci speciální meteorologické stanice, která nezaznamenává hodnoty meteorologických prvků, ale „měří“ komplexní působení atmosféry na biosféru. Fenologická data tak mohou přispět k hodnocení dlouhodobého průběhu počasí, jeho výkyvů a trendů, včetně dnes tolik diskutované změny klimatu. Kromě dlouhodobého hodnocení klimatu umožňují fenologická pozorování i hodnocení jevů spjatých s průběhem počasí v běžném roce – typickým příkladem je sucho a jeho dopady na volně rostoucí vegetaci.

Nyní vidíte 22 % článku. Co dál:

Jsem předplatitel, mám plný přístup
Jsem návštěvník
Chci si přečíst celé číslo
Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru. Více o předplatném
TÉMA MĚSÍCE: Sucho
OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Botanika

O autorech

Tomáš Vráblík

Lenka Hájková

Jan David Reitschläger

Další články k tématu

Půdou proti suchu

Extrémní klimatické jevy jsou stále častější. V České republice se zvyšuje průměrná roční teplota vzduchu, celkové úhrny srážek zůstávají sice...

Půda – to nejcennější, co máme

Půda je pokožkou planety Země. 1 Lidé si svou pokožku chrání a jakmile si ji zraní, jsou vystaveni množství chorob a jejich tělo slábne. S půdou...

Čas na změnuuzamčeno

Voda v krajině se stala častým tématem k diskusím. V letech 1997 a 2002 postihly naši zemi rozsáhlé povodně, v létě 2015 jsme čelili nebývalému...

Ohrožená půdauzamčeno

Naši předci chránili půdu nejednou i se zbraní v ruce či si její vzorek odnášeli do exilu. Dnes se úcta a vztah k půdě postupně vytrácejí nebo se...

Vodní autogramuzamčeno

Celosvětová výroba elektřiny pohltí každý rok 15 % globální spotřeby vody. Jen v roce 2010 to bylo 583 miliard metrů krychlových. To je jako kdyby...

Když přehrady rozkvetouuzamčeno

Příliš mnoho fosforu spolu s vysokými letními teplotami vede v přehradních nádržích k masivnímu rozvoji sinic, které jsou na takové podmínky skvěle...

Zachrání nás před suchem genetika?uzamčeno

V současné době se zemědělské plodiny pěstují asi na 15 milionech kilometrů čtverečních. Velmi významnou část této rozlohy ale často zasahuje...

Savanauzamčeno

Savana je nejrozsáhlejší biom Afriky. Převažuje všude v oblastech středně vlhkých, sezőnních a teplých. Pouze v místech vysloveně deštivých ji...

Voda pro půl Českauzamčeno

Jen necelá třetina území České republiky stojí na horninách schopných fungovat jako velkoobjemové zásobárny podzemí vody. Na zbylé části území, kde...

Sucho v České republiceuzamčeno

Rádi bychom byli na budoucnost připraveni. Máme sklon očekávat, že po příznivých obdobích budou následovat období ještě příznivější. Historie však...

Voda, krajina, společnostuzamčeno

Voda je nejčastější příčinou lokálních i mezinárodních konfliktů. O fatálních důsledcích obou hydrologických extrémů se přesvědčila nejedna...

Sucho v sedmi pádech

Rozmazleni středoevropským mírným klimatem, zvykli jsme si, zvláště ve městech, žít jaksi mimo přírodní cykly. Počasí nás zajímalo pouze před...

Doporučujeme

Algoritmy pro zdraví

Algoritmy pro zdraví

Ondřej Vrtiška  |  8. 7. 2024
Umělá inteligence proniká do medicíny a v následujících letech ji nejspíš významně promění. Regina Barzilay z MIT má pro vývoj nástrojů...
Mají savci feromony?

Mají savci feromony?

Pavel Stopka  |  8. 7. 2024
Chemická komunikace je způsob předávání a rozpoznávání látek, jímž živočichové získávají informace o jiných jedincích, o jejich pohlaví a věku, o...
Jak funguje moderní speleologie

Jak funguje moderní speleologie uzamčeno

Michal Filippi, Jan Sirotek  |  8. 7. 2024
Přesně před 150 lety byla na prodej Mamutí jeskyně. Systém, který do té doby sloužil jako místo pro těžbu ledku z guana, byl k mání za pouhých...