Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024

Brázdil Rudolf

Prof. RNDr. Rudolf Brázdil, DrSc., (*1951) se na PřF MU a v Ústavu globální změny AV ČR, v. v. i., (CzechGlobe) věnuje problematice změn a kolísání klimatu ve střední Evropě. Specializuje se na studium variability klimatu v období přístrojových pozorování, na rekonstrukce klimatu na základě dokumentárních pramenů a na analýzu hydrometeorologických extrémů podle dokumentárních údajů a  systematických meteorologických a hydrologických pozorování.

Počet článků: 1

Sucho v České republiceuzamčeno

6. 10. 2016  |  Vesmír 95, 565, 2016/10
Rádi bychom byli na budoucnost připraveni. Máme sklon očekávat, že po příznivých obdobích budou následovat období ještě příznivější. Historie však...