Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024

Hájková Lenka

Ing. Lenka Hájková, Ph.D., (*1966) vystudovala Fakultu agronomickou Vysoké školy zemědělské v Praze. V Českém hydrometeorologickém ústavu se zabývá především fenologií a agroklimatologií, od roku 2013 řídí celostátní síť fenologických stanic ČHMÚ.

Počet článků: 2

Požáry vegetace ve volné krajině v důsledku suchauzamčeno

1. 9. 2017  |  Vesmír 96, 500, 2017/9
Každým rokem spálí požáry několik milionů hektarů vegetace. Vedle Spojených států, Kanady a Ruska jsou velmi ohroženou oblastí i státy jižní Evropy...
 

Rostliny vyprávějí o suchuuzamčeno

6. 10. 2016  |  Vesmír 95, 570, 2016/10
Sledování vývojových fází rostlin během roku a jejich porovnání s jinými lety nabízí možnost pozorovat dlouhodobé klimatické trendy i bezprostřední...