Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024

Vráblík Tomáš

Ing. Tomáš Vráblík (*1962) vystudoval Fakultu agronomickou Vysoké školy zemědělské v Praze. V Českém hydrometeorologickém ústavu se zabývá především agrometeorologií a biometeorologií. Od roku 2006 je vedoucím Oddělení biometeorologických aplikací.

Počet článků: 1

Rostliny vyprávějí o suchuuzamčeno

6. 10. 2016  |  Vesmír 95, 570, 2016/10
Sledování vývojových fází rostlin během roku a jejich porovnání s jinými lety nabízí možnost pozorovat dlouhodobé klimatické trendy i bezprostřední...