mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024

Public Relation

Elektřina v každém okamžiku komerce

Miroslav Šula | 12. 6. 2008 | Vesmír 87, 404, 2008/6

Přenosová soustava ČEPS tvoří páteřní síť české elektrizační soustavy a na jejím spolehlivém provozu jsou závislí prakticky všichni spotřebitelé a...

KV VENTI Vítr měníme v energii komerce

8. 5. 2008 | Vesmír 87, 284, 2008/5

Větrné elektrárny a jejich rozvoj mají plnou podporu Evropské unie, legislativy ČR i ekologických organizací. Jejich negativní dopady jsou...

Společnost ČEPS komerce

8. 5. 2008 | Vesmír 87, 332, 2008/5

Společnost ČEPS – provozovatel přenosové soustavy v České republice – provedla upgrade dosavadních dispečerských řídicích systémů v části...

Mapové služby CENIA komerce

10. 4. 2008 | Vesmír 87, 252, 2008/4

CENIA, česká informační agentura životního prostředí si klade za cíl poskytovat průřezové informace, abychom si mohli vytvořit ucelený názor na...

Techničtí specialisté mají zelenou komerce

13. 3. 2008 | Vesmír 87, 178, 2008/3

Zdá se, že v České republice, zemi exportující průmyslové výrobky, je najednou nedostatek technických pracovníků všech oborů. To se zjevně týká i...

Rekultivace lomu Most-Ležáky komerce

13. 3. 2008 | Vesmír 87, 182, 2008/3

Povrchová těžba hnědého uhlí v bezprostřední blízkosti Mostu nakonec královské město zasáhla a pohltila. Velmi negativně ovlivnila krajinu, životní...

Slavík modráček (Luscinia svecica) komerce

13. 3. 2008 | Vesmír 87, 204, 2008/3

Pták je velký jako vrabec, ale štíhlejší. Zdržuje se hlavně na zemi a jeho hlas ve dne zní, jako „čak“, „čak“. Slavík zpívá dlouho do noci a jeho...

Mladinový koncentrát české provenience pro výrobu piva českého typu

Karel Kosař, Tomáš Zoufalý | 14. 2. 2008 | Vesmír 87, 76, 2008/2

Geneze mladinových koncentrátů ve VÚPS Historie vývoje současné významné obchodní a technologické aktivity VÚPS – mladinových koncentrátů – čerpá z...

Farmaceutická Fakulta komerce

Alexandr Hrabálek, Milan Pour | 17. 1. 2008 | Vesmír 87, 11, 2008/1

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, založená r. 1969, je ze 17 fakult Univerzity Karlovy jednou z nejmladších. V současnosti se dynamicky...

Elektřina v každém okamžiku komerce

Tereza Soukupová, Josef Fantík | 6. 12. 2007 | Vesmír 86, 794, 2007/12

Žijeme v době, kdy si většina z nás nedovede představit život bez elektrické energie. Naprostá většina zařízení běžně používaných v domácnostech,...