Aktuální číslo:

2018/3

Téma měsíce:

Vznik života

Mapové služby CENIA

CENIA, česká informační agentura životního prostředí
10. 4. 2008
 |  Vesmír 87, 252, 2008/4
komerční prezentace

Současná doba klade vysoké nároky na jednotlivce a jeho znalosti. Informací kolem je mnoho, je obtížné se v nich orientovat. Pouze věrohodné, aktuální a ověřené informace mají cenu.

CENIA, česká informační agentura životního prostředí si klade za cíl poskytovat průřezové informace, abychom si mohli vytvořit ucelený názor na prostředí, ve kterém žijeme. Kromě toho, že provozuje nejrůznější on-line informační systémy a vydává tištěné publikace, spravuje CENIA i několik mapových serverů, jejichž prostřednictvím zveřejňuje prostorově vázané informace. Nejvýznamnějším z nich je Geoportál CENIA geoportal.cenia.cz, který již třetím rokem funguje pod hlavičkou Mapových služeb Portálu veřejné správy (MS PVS, obrázek 2).

Mapové služby Portálu veřejné správy

Hlavním cílem Mapových služeb je poskytovat aktuální, garantované a ucelené informace o prostorovém rozložení jevů spojených s působením přírodních činitelů nebo člověka na území České republiky. Návštěvník Mapových služeb má možnost získat představu nejen o svém okolí, ale díky propojení s Adresářem Portálu veřejné správy má přímý přístup i k informacím o úřadech, které v dané lokalitě působí. Všechny informace dostaneme na jednom místě a ve stejném uživatelském rozhraní.

V současnosti je na Mapových službách šedesátka tematických mapových kompozic (úloh) a průběžně přibývají další. Jednotlivé úlohy jsou setříděny do tematických kategorií. K dispozici je široké spektrum mapových podkladů – od automapy, přes základní mapy 1 : 50 0001 : 10 000 až po nejnovější barevnou ortofotomapu s prostorovým rozlišením 1 m. Nad referenčními podkladovými mapami je zobrazován samotný tematický obsah.

Ke každé mapě (mapové službě) je k dispozici metadatový popis, kde jsou uvedeny podrobné informace o obsahu dat i jejich vzniku a dají se tu samozřejmě dohledat kontaktní údaje přímo na subjekt, který data poskytl k uveřejnění (obrázek 1).

Práce s MS PVS

Po načtení úvodní stránky Mapových služeb je možné vybrat zájmové území buď přímo v mapě, nebo zadáním názvu obce, popř. adresy do vyhledávacího políčka. Po nastavení požadovaného mapového výřezu má návštěvník možnost zobrazit si seznam tematických mapových úloh a v něm zvolit mapu, o kterou se zajímá. Ta se následně otevře v novém okně prohlížeče (obrázek 5 a obrázek 6).

Z úvodní stránky je rovněž možné kliknutím na tlačítko s obrázkem razítka přejít na stránky Adresáře Portálu veřejné správy, kde je zobrazen seznam úřadů, které mají působnost v území nacházejícím se ve středu mapového výřezu. Po výběru požadovaného úřadu je v Adresáři k dispozici odkaz „Zobrazit úřad na fotomapě“ vedoucí zpět na Mapové služby, kde se zobrazí přesné umístění vybraného úřadu na ortofotomapě (obrázek 3).

Mezi jednotlivými tematickými úlohami je možné libovolně přepínat, aniž dojde ke změně zobrazovaného mapového výřezu. Nástrojová lišta po levé straně mapového okna nabízí standardní ovládací prvky pro práci s interaktivní mapou. Nástroj „i“ slouží k výpisu atributů zobrazovaných dat (obrázek 4), nástroj „kotva“ vygeneruje URL aktuálního mapového výřezu. Podrobné informace o všech funkcionalitách včetně příkladů použití jsou uvedeny v nápovědě Mapových služeb – geoportal.cenia.cz/mapmaker/cenia/portal/help/cz/index.php.

Aplikační přístup k MS PVS

Přístup k Mapovým službám je umožněn i tzv. tlustým klientům, tj. aplikacím, které se dovedou připojit k mapovému serveru a mapové služby na něm použít jako součást jimi zobrazované mapové kompozice. Uživatelé tak mají možnost libovolně kombinovat mapové služby s vlastními daty. Přístup je zajištěn formou IMS i WMS mapových služeb. Detailní návod je dostupný na adrese geoportal.cenia.cz/mapmaker/cenia/portal/help/cz/sluzby.html.

Další mapové servery

Kromě MS PVS provozuje CENIA i další mapové servery. Systém evidence kontaminovaných míst sez.cenia.cz zobrazuje zátěže životního prostředí. Pro Ministerstvo obrany a Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad v Dobrušce provozuje CENIA IZGARD, Internetový zobrazovač geografických armádních dat izgard.cenia.cz, kde jsou dostupné nejnovější vojenské mapy, klady archivních leteckých snímků a rozlivy povodní z předešlých let. Své vlastní rozhraní mají i aplikace Místa pozorování veverek v Praze geoportal.cenia.cz/mapmaker/ornitaNávrat tažných ptáků geoportal.cenia.cz/mapmaker/cro.

CENIA, česká informační agentura životního prostředí, Litevská 8, Praha 10, 100 05, www.cenia.cz, e-mail: info@cenia.cz, tel.: + 420 265 225 340, fax: + 420 271 742 306


Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: GIS a navigace

Doporučujeme

Dospělým lidem nové neurony nepřibývají

Dospělým lidem nové neurony nepřibývají audio

Jaroslav Petr  |  19. 3. 2018
Nový objev, uveřejněný v aktuálním vydání časopisu Nature, boří naše dosavadní představy o tom, jak lidský mozek uchovává informace. Zároveň snad...
Lávová pole na Islandu

Lávová pole na Islandu

Jan Vítek  |  8. 3. 2018
Při utváření Islandu se sešlo několik důležitých faktorů. Nejpodstatnější z nich dobře vystihuje sloganem „země ohně a ledu“. Poukazuje na zdejší...
Trpký osud objevitele petroleje

Trpký osud objevitele petroleje

Marek Janáč  |  8. 3. 2018
Před 90 lety (vybíráme z vesmírného archivu): 1928: Právě minulo sedmdesát pět let od doby, kdy jistý mlékař v Boryslavi, jménem Schreiner,...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné