Klimatologie

Způsobil výzdvih Tibetu příchod ledové doby?

Václav Cílek | 5. 4. 1994 | Vesmír 73, 208, 1994/4

Na paleoklimatických kongresech si nejvíce stěžují Australané. Každý člověk má totiž tendenci pohlížet na svět z hlediska své specializace anebo...

Sklizeň a klimatické změny

Ivan Boháček | 5. 4. 1994 | Vesmír 73, 233, 1994/4

Omezí globální změny klimatu očekávané v příštím století zemědělskou produkci a způsobí všeobecný hladomor? Klimatoložka Cynthia Rossenzweig z...

Záznam s velmi vysokým rozlišením koncentrace atmosférického CO2

Ivan Boháček | 5. 4. 1994 | Vesmír 73, 233, 1994/4

Naše porozumění tomu, jak budoucí změny koncentrace oxidu uhličitého ovlivní globální klimatický systém, pochází částečně z porovnání minulých změn...

Vliv sněhové pokrývky na tepelnou rovnováhu a na růst jarních teplot na pevninách

Ivan Boháček | 5. 3. 1994 | Vesmír 73, 173, 1994/3

V posledních dvaceti letech se na severní polokouli podstatně zmenšuje sněhová pokrývka. Sníh na povrchu Země značně ovlivňuje planetární albedo a...

Signály klimatických změn: existují jakékoli známky?

Ivan Boháček | 5. 3. 1994 | Vesmír 73, 174, 1994/3

Změny v klimatu jsou řízeny kombinovaným souborem faktorů sestávajících z regionálně nesourodých změn přirozeného i umělého původu, právě tak jako...

Katastrofální deště ve 14. století v Německu

Václav Cílek | 5. 3. 1994 | Vesmír 73, 175, 1994/3

H. R. Bork se svou ženou se zabývali vlivem intenzivních dešťů na zemědělskou krajinu. Z desítek analyzovaných a datovaných půdních profilů...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné