Kalendáře a měření času

Měření času v astronomii od nejstarších dob dodnes

Měření času v astronomii od nejstarších dob dodnes uzamčeno

Jan Vondrák | 6. 5. 2024 | Vesmír 103, 274, 2024/5

Čas je v principu možné měřit pouze pomocí periodicky se opakujících jevů o dostatečné stabilitě. Měření času bylo proto od nepaměti svázáno s...

Mayové a tropický rok v Madridském kodexu

Bohumil Böhm, Vladimír Böhm | 15. 1. 2009 | Vesmír 88, 17, 2009/1

Tropický rok můžeme vyjádřit počtem dní mezi dvěma po sobě následujícími průchody Slunce jarním bodem, popřípadě též jako dobu mezi dvěma po sobě...

Bude roku 2012 konec světa?

Zuzana Marie Kostićová | 15. 1. 2009 | Vesmír 88, 59, 2009/1

V některých médiích se v posledních letech opakovaně setkáváme s prohlášením, že podle „mayského kalendáře“ má v roce 2012 nastat konec světa. Je...

Přesnost starověkých astronomických měření

Nikdo nepochybuje o tom, že staří Mayové, Egypťané nebo Číňané byli schopni přesných astronomických pozorování, dovedli vytyčit směr důležitých...

Mayský kalendář

Bohumil Böhm, Vladimír Böhm | 14. 10. 2004 | Vesmír 83, 568, 2004/10

Během velmi dlouhého historického vývoje dospěli lidé v nejrůznějších kulturách do stavu, kdy začalo být dělení času a používání kalendáře naprosto...

Umění časomíry

Vojtěch Novotný | 5. 8. 2002 | Vesmír 81, 472, 2002/8

V prvním roce pobytu na Nové Guineji byla moje pidžin-angličtina ještě natolik lámaná, že mi udržování lehké společenské konverzace s vesnickými...

Jak historik datuje Škaredou středu?

Pavla Loucká | 5. 5. 2002 | Vesmír 81, 296, 2002/5

Určení začátku našeho letopočtu (viz články, Vesmír 79, 707, 2000/12 a Vesmír 79, 708, 2000/12) není zdaleka jedinou nejasností v datování. Jakkoli...

Kdy začíná třetí tisíciletí?

Jan Simmer | 5. 12. 2000 | Vesmír 79, 707, 2000/12

V souvislosti s nástupem roku 2000 nás astronomové, historikové a jiní odborníci přesvědčovali, že 21. století ani 3. tisíciletí dosud nezačalo,...

Kdy končí 20. století?

Pavel Příhoda | 5. 12. 2000 | Vesmír 79, 708, 2000/12

Pro křesťany žijící před tisíciletím, kteří k psaní data používali římské číslice, byl přelom letopočtu ještě nápadnější než pro nás: po roku...

Mayské datování

Ladislav Appl | 5. 10. 2000 | Vesmír 79, 544, 2000/10

Autoři uvádějí, že Merkura lze pozorovat jen s obtížemi. To ovšem platí pouze pro oblast našich zeměpisných šířek: čím severněji, tím hůře. Traduje...