Evoluční biologie

O vzniku druhů přirozeným výběrem

David Storch | 5. 10. 2000 | Vesmír 79, 550, 2000/10

Vznik druhů byl donedávna považován především za vedlejší produkt geografické izolace populací. Dnes se zdá, že překvapivě velkou roli může hrát...

Koevoluce v jehličnatých lesích

David Storch | 5. 9. 2000 | Vesmír 79, 486, 2000/9

Jehličnaté lesy nejsou moc bohaté na potravní zdroje - jehličí se téměř jíst nedá, a tak mnoha živočichům nezbývá než živit se šiškami, přesněji...

Africká pramatka na scestí

Petr Brodský | 5. 9. 2000 | Vesmír 79, 523, 2000/9

Když jsem si poprvé přečetl uvedenou pasáž rozhovoru, bezstarostně jsem se usmál, neboť jde o očividné neporozumění. O několik dnů později mě ale...

Mohou druhy vznikat omylem?

Tomáš Grim | 5. 7. 2000 | Vesmír 79, 366, 2000/7

S hnízdními parazity je spojena řada podivností - všechno je u nich tak nějak naruby oproti normálním ptákům, kteří se vzorně starají o svá a často...

Druhá neandertálská DNA

Stanislav Vaněk | 5. 6. 2000 | Vesmír 79, 356, 2000/6

Expanze premoderního člověka do západní a východní Evropy před 40 000 lety mohla mít za následek vymizení neandertálců, k němuž došlo asi před 28...

První kroky podzemní evoluce pavouků

Vlastimil Růžička | 5. 3. 2000 | Vesmír 79, 153, 2000/3

Nejstarší doklady o výskytu bezobratlých živočichů na souši pocházejí z období ordoviku. Tak jako osídlovali bezobratlí všechna stanoviště na...

Incest a genetické zatížení

Kateřina Hamanová, Vojtěch Hruban | 5. 2. 2000 | Vesmír 79, 85, 2000/2

V minulých částech jsme se zabývali příbuzenskými svazky u člověka. Od mytologie a historie přes problematiku malých, uzavřeně žijících komunit...

Proč hadi nemají nohy

Stanislav Mihulka | 5. 2. 2000 | Vesmír 79, 115, 2000/2

Náš druh je s hady asi nějak osudově spojen. Máme z nich archetypální hrůzu a samozřejmě vždy fandíme Rikki-Tikki-Tavimu, ale přesto v nás jejich...

Nad knihami

Jaroslav Flegr | 5. 10. 1999 | Vesmír 78, 585, 1999/10

Nad knihami: J. M. SMITH, E. SZATHMÁRY: The major transitions in evolution (Nejdůležitější kroky evoluce)W. H. Freeman, Oxford 1995, 346 stran,...

Stále záhadný kopinatec

Jaroslav Slípka, Petr Šíma | 5. 9. 1999 | Vesmír 78, 509, 1999/9

Za prapředka strunatců je třeba považovat kopinatce, protože má to, co bezobratlí živočichové postrádají – hřbetní strunu. Cesta od prvotních...