mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024

Aktuální číslo:

2024/2

Téma měsíce:

Faleš

Obálka čísla

Ošálený gen

Vyberte si muže dříve, než začnete užívat kontraceptiva
 |  5. 7. 2001
 |  Vesmír 80, 376, 2001/7

Sobecký gen si zařídil rychlou reprodukci spojením slasti při sexuálním styku s rozmnožováním. Díky plánovanému rodičovství a antikocepci si člověk jedno od druhého oddělil – může se oddávat sexuálním radovánkám, aniž to vede k reprodukci genů. Užívání pilulek proti početí (kontraceptiv) je ale spojeno – zvláště u kuřaček – s určitými zdravotními riziky, i když jsou zpravidla menším zlem než přerušení nežádoucího těhotenství. Další nečekaná potíž byla objevena nedávno; týká se zájmů sobeckého genu.

Začalo to nenápadně, když Claus Wedekind, mladý vědecký pracovník Univerzity v Bernu, požádal skupinu žen, aby mezi propocenými tričky nemytých mužů vybraly taková, jejichž pach jim je příjemný nebo aspoň přijatelný. Ukázalo se, že faktor, který určoval jejich výběr, byl identický s faktorem určujícím výběr samce pro plození potomků u myší. Jsou jím geny imunitního systému.

Volba partnera se děje tak, aby dvojice měla co nejrozdílnější genetické vlastnosti určující funkci systému leukocytových antigenů (HLA). Některé z těchto genů kódují například antigeny rozhodující o odvržení transplantovaného štěpu, jiné kódují proteiny komplementu, které chrání před infekcí. Zhruba lze říci, že čím jsou antigeny různorodější, tím větší má člověk imunitu. U potomka rodičů, kteří mají rozdílné vlastnosti HLA-systému, je mnohem pravděpodobnější, že jeho imunita bude fungovat dobře. Různorodost rodičovských genů pro HLA zvyšuje dokonce i pravděpodobnost, že jejich potomek bude mít děti.

A přesto Claus Wedekind často nacházel mezi dobrovolnicemi čichajícími k propoceným tričkům ženy, které naopak dávaly přednost pachu mužů s geny pro HLA co nejpodobnějšími těm, které měly ony samy. To znamená, že si vybíraly opačně než ostatní. Co měly tyto ženy společného? Všechny užívaly kontraceptiva! Kontraceptivum podle C. Wedekina simuluje těhotenství a těhotné ženy, jak známo, mají změněné preference pro vůně, pachy i chuť potravy (preference pachů mění i březí myši – může pro ně být výhodné, jsou-li přitahovány k svým nejbližším příbuzným).

Podobný problém studovala Carol Oberová z Chicagské univerzity u náboženské komunity huteritů v Severní Americe (viz Vesmír 78, 671, 1999/12). Jde většinou o venkovany žijící v uzavřených náboženských společenstvích na farmách. Žení se a vdávají téměř výlučně mezi sebou. Nepoužívají parfémy ani deodoranty a velmi zřídka berou kontraceptiva.

Žení se a vdávají z lásky, jsou si věrni, rozvod tam nepřipadá v úvahu. Mít velkou rodinu je pro ně jednou z nejvyšších hodnot. Geneticky jsou velmi homogenní, své rodokmeny odvozují od hrstky evropských přistěhovalců z 15. století. C. Oberová zjistila, že huteritské manželské páry mívají mnohem častěji výrazně geneticky nepodobné HLA-systémy. Navíc se ukázalo, že plodnost párů s nepodobnými geny pro HLA je vyšší, k početí u nich dochází po kratší době a méně často se zde vyskytují potraty.

Výzkum ještě nekončí. Teprve v počátcích je prospektivní studie, v níž 80 žen projde testem čichání k tričkům předtím, než začnou užívat kontraceptiva, a potom znova po několikaměsíčním užívání. V jiné studii budou vyšetřeny ženy před otěhotněním a po otěhotnění.

Zároveň se zkoumá mechanizmus, jak čich ovlivňuje výběr partnera. U hlodavců je to celkem jasné. Mají v nose vomeronazální orgán (viz Vesmír 76, 203, 1997/4), který deteguje chemosenzorické podněty. Jeho nervové dráhy se vyhýbají oblastem mozku, které jsou analogií oblastí regulujících v lidském mozku vědomou činnost, a jdou rovnou do amygdaly a hypotalamu, tedy do míst řídících sexuální chování. (Resekce vomeronazálního orgánu sexuální chování výrazně naruší, nebo dokonce znemožní.)

Člověk má jen rudiment vomeronazálního orgánu, ale reaguje na feromony. Gen pro feromonový receptor byl v lidském genomu objeven loni. Ženy to využívají vědomě. Rachel Hertzová z Brownovy univerzity na Rhode Islandu se zeptala 166 žen, které charakteristické rysy jsou pro ně u muže atraktivní do té míry, že by s ním šly do postele. Mezi vlastnostmi jako vzhled, hlas či příjemnost jeho pokožky při dotyku byla vůně na prvním místě, a dokonce s velkým náskokem.

Český lidový folklor to ostatně vystihl dávno. O páru, o kterém se soudilo, že se z nich stali milenci, se začalo říkat, že se „sčuchli“. Kontraceptiva však mohou způsobit, že se „sčuchnou“ ti nepraví.

Poučení? Už teď lze dát ženám jednoduchou radu: vyberte si muže předtím, než začnete užívat kontraceptiva.

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Evoluční biologie

O autorovi

Oldřich Vinař

Doc. MUDr. Oldřich Vinař, DrSc., (*1925–2018) vystudoval Lékařskou fakultu UK v Praze. Vedl psychofarmakologické oddělení Výzkumného ústavu psychiatrického, později se zabýval klinickou psychofarmakologií ve společné laboratoři AV ČR a Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Nyní pracuje ve své samostatné psychiatrické ambulanci v Praze 8.

Doporučujeme

Pravá faleš, nebo falešná pravda

Pravá faleš, nebo falešná pravda uzamčeno

Halina Šimková, Jan Strojil  |  5. 2. 2024
Žádná společnost na světě nemá tolik prostředků či energie, aby dokázala efektivně bojovat proti všem podezřením z ohrožení. Používáme proto...
Koho balamutí tořiče

Koho balamutí tořiče uzamčeno

Jiří Sádlo  |  5. 2. 2024
Vstavačovité tořiče, rod Ophrys, jsou hodně složité a osobité. Dlouho se ví a říká, že klamou své hmyzí opylovače. Méně se připouští, že...
20 let s grafenem

20 let s grafenem uzamčeno

Jan Kunc  |  5. 2. 2024
Grafen, dvoudimenzionální alotrop uhlíku, vyvolal velkou vlnu pozornosti v roce 2004. Jak se tento význačný vědecký směr formoval, jaké byly jeho...