Chemie

Počítání polymerů pohybujících se iontovým kanálem

Ivan Boháček | 5. 9. 1994 | Vesmír 73, 534, 1994/9

Změna vodivosti v malé kapiláře naplněné elektrolytem vyvolaná průchodem submikrometrových částic bývá využívána pro počítání částic. Póry...

Čím vonia les

Gabriel Hocman | 5. 4. 1994 | Vesmír 73, 235, 1994/4

opýtali sa výskumníci v Kalifornii a pokúsili sa určiť tekavé látky, ktoré sa nachádzajú v ovzduší lesa (Helmig, D., Arey, J.: „Organic chemicals...

Polymerní kapalné krystaly

Antonín Klásek, Josef Šimoník | 5. 3. 1994 | Vesmír 73, 131, 1994/3

V letošním roce uplyne právě 106 let od doby, kdy rakouský botanik F. Reintzer poprvé popsal nový fázový stav látek, označovaný jako...

Biogenní oxidace železa v anaerobních oceánech?

Václav Kubišta | 5. 3. 1994 | Vesmír 73, 134, 1994/3

Předpokládá se, že již před 3 miliardami let obsahovala zemská atmosféra nezanedbatelné množství molekulárního kyslíku – asi setinu...

Nobelovy ceny 1993

CHEMIE Už to nikoho ani nepřekvapuje, že letošní Nobelovy ceny za chemii a i za fyziologii nebo lékařství byly uděleny za práce v oboru molekulární...