mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024

Jesenák Karol

Ing. Karol Jesenák, PhD., (*1951) ukončil Chemickotechnologickú fakultu Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave. Na Katedre anorganickej chémie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave sa zaoberá výskumom vlastností aerogélov a ílových minerálov.

Počet článků: 1

SiO2-aerogél

5. 8. 1997  |  Vesmír 76, 432, 1997/8
Do dnešných dní bolo v chemických laboratóriách vytvorených približne desať miliónov nových látok a rádovo vyšší počet ich modifikácií. Je otázkou,...