Antropologie

Život s epidemií

Vladimír Novotný | 5. 2. 2001 | Vesmír 80, 111, 2001/2

První silnice do vnitrozemí Nové Guineje byla dokončena před padesáti lety a otevřela drobným pěstitelům netušené obchodní možnosti, zejména vývoz...

Lebka sv. Lukáše z pražské katedrály sv. Víta

Jan Matějka, Emanuel Vlček | 5. 10. 2000 | Vesmír 79, 577, 2000/10

Již po staletí přicházejí poutníci z celého křesťanského světa do kostela sv. Justiny v padovském benediktinském opatství, aby se poklonili hrobu...

Jaký mozek měli předchůdci člověka?

Ivan Boháček | 5. 7. 1998 | Vesmír 77, 414, 1998/7

Pomalu každá nová fosilie s sebou nese nebezpečí, že bude nutné opustit dosavadní představy o minulosti. Provází to i poslední nálezy lebek...

Kultura Nazca

Monika Baďurová | 5. 3. 1998 | Vesmír 77, 157, 1998/3

Pro laiky je pojem kultury Nazca spojen s oněmi záhadnými čarami v poušti, informovanější veřejnosti se vybaví především keramika, nejčastěji...

DNA neandertálce

Vladimír Sládek | 5. 10. 1997 | Vesmír 76, 568, 1997/10

Diskuse, kterou vedou paleoantropologové o roli neandertálců při utváření moderního člověka, se dočkala dalšího zvratu. Mezinárodní tým...

Byl Homo erectus současníkem našich prarodičů?

Stanislav Mihulka | 5. 8. 1997 | Vesmír 76, 477, 1997/8

Interpretace fosilního materiálu je zcela závislá na jeho datování. Datování fosilních nálezů je ale problematická a ošidná záležitost. Občas se...

Pravěké lampy a „případ Kolíbky“

Jiří A. Svoboda | 6. 12. 1995 | Vesmír 74, 678, 1995/12

V posledních letech vzrušily světovou veřejnost nečekané objevy dvou nových jeskyní s paleolitickými malbami ve Francii. Jestliže tajemství jeskyně...

Kamenný mozek

Emanuel Vlček | 8. 11. 1995 | Vesmír 74, 615, 1995/11

Gánovce jsou vedle starších nalezišť (jeskyně Šipka u Štramberka, jeskyně Švédův stůl u Ochozu, jeskyně Kůlna u Sloupu, Šaľa nad Váhom, jeskyně...

Paleolitické osídlení Evropy

Jiří A. Svoboda | 5. 10. 1995 | Vesmír 74, 597, 1995/10

Nejstarším osídlením Evropy se zabývá projekt organizovaný European Science Foundation ve Štrasburku. Z prvního setkání, které se konalo u jeskyně...

Kdy byla osídlena Sibiř?

5. 8. 1995 | Vesmír 74, 474, 1995/8

Zatím převládal scénář, že první lidé dorazili do Ameriky před 12 000 lety a že pravděpodobně přišli přes Sibiř. Ta však bývá pokládána za jedno...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné