Green Deal - diskuseGreen Deal - diskuseGreen Deal - diskuseGreen Deal - diskuse

Antropologie

Půvab redukce

Stanislav Komárek | 5. 11. 2001 | Vesmír 80, 652, 2001/11

Počátky nauk spočívají v zásadě v nahlédnutí, že nějaké dvě entity, pro které má přirozený jazyk různá jména, jsou v zásadě totožné, byť...

Den, kdy přiletí helikoptéra

Vojtěch Novotný | 5. 3. 2001 | Vesmír 80, 164, 2001/3

Vesnice Fogoma’iu není středem světa, a je to na ní na první pohled vidět. Několik domů postavených na kůlech a krytých listím ságové palmy je...

Mumifikování v Tibetu

Josef Kolmaš | 5. 2. 2001 | Vesmír 80, 75, 2001/2

Návštěvníci Tibetu přinášejí občas zprávy, že v tom či onom čhörtenu (mčhod-rten, obětní schrána) či chrámu viděli sedící mumifikovanou postavu...

Život s epidemií

Vladimír Novotný | 5. 2. 2001 | Vesmír 80, 111, 2001/2

První silnice do vnitrozemí Nové Guineje byla dokončena před padesáti lety a otevřela drobným pěstitelům netušené obchodní možnosti, zejména vývoz...

Lebka sv. Lukáše z pražské katedrály sv. Víta

Jan Matějka, Emanuel Vlček | 5. 10. 2000 | Vesmír 79, 577, 2000/10

Již po staletí přicházejí poutníci z celého křesťanského světa do kostela sv. Justiny v padovském benediktinském opatství, aby se poklonili hrobu...

Jaký mozek měli předchůdci člověka?

Ivan Boháček | 5. 7. 1998 | Vesmír 77, 414, 1998/7

Pomalu každá nová fosilie s sebou nese nebezpečí, že bude nutné opustit dosavadní představy o minulosti. Provází to i poslední nálezy lebek...

Kultura Nazca

Monika Baďurová | 5. 3. 1998 | Vesmír 77, 157, 1998/3

Pro laiky je pojem kultury Nazca spojen s oněmi záhadnými čarami v poušti, informovanější veřejnosti se vybaví především keramika, nejčastěji...

DNA neandertálce

Vladimír Sládek | 5. 10. 1997 | Vesmír 76, 568, 1997/10

Diskuse, kterou vedou paleoantropologové o roli neandertálců při utváření moderního člověka, se dočkala dalšího zvratu. Mezinárodní tým...

Byl Homo erectus současníkem našich prarodičů?

Stanislav Mihulka | 5. 8. 1997 | Vesmír 76, 477, 1997/8

Interpretace fosilního materiálu je zcela závislá na jeho datování. Datování fosilních nálezů je ale problematická a ošidná záležitost. Občas se...

Pravěké lampy a „případ Kolíbky“

Jiří A. Svoboda | 6. 12. 1995 | Vesmír 74, 678, 1995/12

V posledních letech vzrušily světovou veřejnost nečekané objevy dvou nových jeskyní s paleolitickými malbami ve Francii. Jestliže tajemství jeskyně...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné