Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024

Rychlík Martin

PhDr. et Mgr. Martin Rychlík, Ph.D., (*1977) vystudoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze (etnologie a teorie kultury), kde vyučuje antropologii umění a Polynésie. V roce 2009 absolvoval stipendijní pobyt na University of Tokyo (komunikace vědy). Je autorem dvou monografií věnovaných univerzálnímu fenoménu tetování (2005) a úpravě vlasů i vousů (v tisku). Pracuje jako novinář pro server Česká pozice.

Počet článků: 1

Načesané lidstvouzamčeno

7. 3. 2013  |  Vesmír 92, 150, 2013/3
„Úprava vlasů a vousů tvoří snad nejpestřejší a nejzajímavější odstavec národopisu,“ napsal r. 1921 v Dějinách kosmetiky Emil Šedivý.1) A dlužno...