Aktuální číslo:

2022/6

Téma měsíce:

200 let G. J. Mendela

Co o nás prozradí hlas

 |  6. 6. 2013
 |  Vesmír 92, 361, 2013/6

U mnoha živočišných druhů včetně člověka je hlas jedním z klíčových nástrojů ke komunikaci mezi jednotlivci. Předávat informace pomocí hlasu lze jak jedincům stejného druhu, tak jedincům druhu jiného, a člověk se v poslední době dokáže dohovořit i s umělou inteligencí (ať už je to hlasové vytáčení kontaktů v telefonu, či hlasové ovládání osobního počítače).

Prostřednictvím hlasu můžeme předávat informace minimálně dvojí cestou – verbálně a paraverbálně. Slovní složce komunikace se v tomto příspěvku věnovat nebudeme, naopak bychom rádi upozornili na důležitost mimoslovní hlasové komunikace.

Obor zabývající se tím, jak člověk mluví, se nazývá paralingvistika a paralingvistická složka jazyka pak patří mezi neverbální projevy člověka. Každá řeč zahrnuje paralingvistický aspekt, který je dán například intonací, hlasitostí, tónem a výškou či hloubkou hlasu. Takto můžeme řeč jednak modulovat, ať již vědomě či nevědomě, ale navíc paralingvistickou stránkou řeči o sobě poskytujeme posluchači další informace než jenom ty, které sdělujeme obsahem své řeči. Z hlasu totiž můžeme rozpoznat, zda je dotyčná osoba muž či žena, jakého je přibližně věku a tělesné velikosti, jeho či její emoční rozpoložení, zda je to člověk spíše dominantní či submisivní, a také odhadovat zdravotní stav této osoby.

Ačkoliv lze namítnout, že obdobné informace můžeme vyčíst i ze vzhledu dotyčného jedince, hlasové informace nám ve srovnání s vizuálními vjemy poskytují informace i na velkou vzdálenost a nezávisí na přítomnosti světla. Výhody, které z toho plynou, jsou očividné – tím, že uslyšíte hlas velkého, agresivního a rozzuřeného člověka ještě předtím, než ho uvidíte (a než uvidí on vás), budete mít větší šanci na vyklizení prostoru a zachování zdraví či života.

Mimo jiné se ukazuje, že paralingvistická složka řeči hraje důležitou roli při výběru partnera. Zkoumání hlasu v rámci partnerských preferencí se zaměřuje především na hodnocení atraktivity hlasu. Podle evolučních teorií ženy v zájmu získávání dobrých genů pro své potomky vyhledávají u mužů pohlavně typické (tedy maskulinní) znaky, protože jsou považovány za ukazatel zdraví a plodnosti, a navíc tyto atraktivní znaky či preference zdědí případní potomci. Tyto preference byly zkoumány u obličejových rysů, tělesných proporcí a ani hlas není výjimkou.

Nyní vidíte 21 % článku. Co dál:

Jsem předplatitel, mám plný přístup
Jsem návštěvník
Chci si přečíst celé číslo
Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru. Více o předplatném
OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Antropologie

O autorech

Jaroslava Varella Valentova

Petra Stolařová

Doporučujeme

Slavný všude, jen ne u nás

Slavný všude, jen ne u nás

Marek Vácha  |  30. 5. 2022
„Nikdy si nepsal deník a jeho dopisy vrhají na jeho vnitřní život jen málo světla. Jakožto kněz musel být obzvláště obezřelý při vyjádření svých...
Nejstarší Evropanka

Nejstarší Evropanka uzamčenovideo

Ve čtvrtek 14. září 1950 se v lomu pod návrším Zlatý kůň u Berouna chystají k odstřelu vápence. Je určen pro výrobu cementu. Zahřmí výbuch...
Prolévat luteránskou krev

Prolévat luteránskou krev uzamčeno

Petr Vorel  |  30. 5. 2022
Když se řekne „křížová výprava“, vybaví si čtenář nejspíš tažení středověkých rytířů k Božímu hrobu do Palestiny. Anebo zbabělé křižáky, prchající...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné