Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024

Technické vědy

Budoucnost jaderné energie

John F. Ahearne | 5. 8. 1995 | Vesmír 74, 431, 1995/8

Amerika se obrátí k jaderné energii, jen když poptávka po elektřině bude vzrůstat rychleji, když budou posouzena všechna rizika spolu s náklady...

Budoucnost jaderné energie v České republice

Petr Horáček | 5. 8. 1995 | Vesmír 74, 434, 1995/8

Při rozhodování o výstavbě a provozu jaderných elektráren je nutné uvažovat aspekty energetické (Potřebujeme jadernou energii? Existují dostupné...

Švédský energetický "evergreen"

Petr Horáček | 5. 8. 1995 | Vesmír 74, 436, 1995/8

Jaderné elektrárny vyrobily ve Švédsku r. 1993 58,9 TWh elektrické energie, což je 41,8 % celkové spotřeby státu. Téměř celý zbytek pokryly vodní...

STEVE AUKSTAKALNIS, DAVID BLATNER: Reálně o virtuální realitě

Jozef Kelemen | 5. 6. 1995 | Vesmír 74, 328, 1995/6

Čím sme my ľudia vo vlastných očiach výnimoční, to je pravdepodobne schopnosť "predstavovať si" okrem sveta, v ktorom sú situované naše telá a o...

Jiří BAMBAS: Březohorský rudní revír

Jiří Valta | 5. 4. 1995 | Vesmír 74, 225, 1995/4

Dolování na Příbramsku začíná snad již v prehistorických dobách, ale během celého středověku šlo spíš o opakované, nepříliš významné pokusy. Sláva...

Spektroskopie jednotlivých molekul v blízkém optickém poli

Jan Valenta | 5. 4. 1995 | Vesmír 74, 236, 1995/4

Je obecně známo, že optický mikroskop má jednoznačně určenu hranici nejmenších pozorovatelných detailů jako polovinu vlnové délky záření použitého...

Spektroskopie jednotlivých molekul v blízkém optickém poli

Jan Valenta | 5. 3. 1995 | Vesmír 74, 126, 1995/3

Je obecně známo, že optický mikroskop má jednoznačně určenu hranici nejmenších pozorovatelných detailů jako polovinu vlnové délky záření použitého...

Organický tranzistor

Jan Valenta | 5. 3. 1995 | Vesmír 74, 176, 1995/3

Slyšíme-li pojem polovodič, vybaví se nám nejspíš křemík, germanium, v lepším případě ještě galium arzenid. Všechno jsou to anorganické látky,...

Jaké diapozitivy je vhodné používat?

Josef Chalupský | 5. 2. 1995 | Vesmír 74, 116, 1995/2

Již delší dobu se na vědeckých shromážděních používají barevné diapozitivy i při promítání textů. A to hlavně modré s bílými písmeny. Steinar...

Sarajevo a vodíkový balon

Milan Miessler | 5. 1. 1995 | Vesmír 74, 4, 1995/1

Bohužel historie a zkušenost z posledních deseti patnácti let k prognózám čisté a jaderné energetiky nevede. Na “absolutně bezpečné″ reaktory...