Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024

Technické vědy

Hledání rovnováhy

Hledání rovnováhy uzamčeno

Ivan Boháček | 4. 3. 2024 | Vesmír 103, 151, 2024/3

„Nerovnoměrné globální rozmístění ložisek nerostných surovin obsahujících kritické kovy i míst jejich produkce by se mohlo stát geopolitickým...

Uhlíková nanovlákna z CO<sub>2</sub>

Uhlíková nanovlákna z CO2</sub>

Ondřej Vrtiška | 5. 2. 2024 | Vesmír 103, 69, 2024/2

Maj í-li někdy v budoucnu uspět snahy zachytávat a ukládat ve velkém oxid uhličitý, je třeba vymyslet, jak uhlík stabilizovat. Jednou z možností...

Jak nám může umělá inteligence lhát

Jak nám může umělá inteligence lhát uzamčeno

Josef Šlerka | 5. 2. 2024 | Vesmír 103, 87, 2024/2

Na první pohled by otázka, zda umělá inteligence může lhát, mohla znít bizarně. Schopnost lhaní připisujeme lidem. Ale i výstupy chatbota ChatGPT...

Telegraf na moři

Telegraf na moři

Marek Janáč | 5. 2. 2024 | Vesmír 103, 115, 2024/2

1884: Myšlenka, aby lodě na širém moři meškající, mohly podávati i přijímati telegrafické zprávy, není nikterak nova, vyskytujíc se čas od času....

Superkondenzátor – nová budoucnost betonu?

Superkondenzátor – nová budoucnost betonu?

Ivan Boháček | 8. 1. 2024 | Vesmír 103, 8, 2024/1

Cílem výzkumu materiálů není jen nalézat nové materiály, ale rovněž nacházet nová využití pro materiály již existující. Skupina inženýrů...

Mikroskopy čarují

Mikroskopy čarují

Ondřej Vrtiška | 4. 12. 2023 | Vesmír 102, 666, 2023/12

Pokročilé mikroskopické techniky spolu s počítačovým zpracováním obrazu nám umožňují pozorovat pouhým okem neviditelné struktury a jevy. Pomáhají...

12,86 TWh

Ivan Boháček | 4. 12. 2023 | Vesmír 102, 671, 2023/12

Přesně tolik elektrické energie Německo dovezlo v období leden–září 2023 (přesněji od dubna, kdy ukončilo provoz svých posledních jaderných...

Když houba napadne ledvinu

Když houba napadne ledvinu uzamčeno

Ivan Boháček | 4. 12. 2023 | Vesmír 102, 672, 2023/12

Špičkové experimentální vybavení posouvá hranice poznání. Mikroskopie nejen objevila buňky, ale její technologické pokroky nám umožnily nahlédnout...

Robotická ruka z 3D tiskárny

Robotická ruka z 3D tiskárny

Ondřej Vrtiška | 4. 12. 2023 | Vesmír 102, 673, 2023/12

Nová technologie 3D tisku umožňuje přímý tisk objektů kombinujících polymery různé tvrdosti a elasticity. Autoři ji demonstrovali tiskem robotické...

Anatomie svalového vlákna

Anatomie svalového vlákna

Ondřej Vrtiška | 4. 12. 2023 | Vesmír 102, 673, 2023/12

Kryo-elektronová tomografie poskytla detailní pohled na strukturu 500 nm dlouhé části tlustého filamenta v srdeční svalovině. Tlustá filamenta,...