Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024

Technické vědy

Chvála (dřevěnému) uhlí

Chvála (dřevěnému) uhlí uzamčeno

Veronika Jílková, Miloslav Devetter | 4. 12. 2023 | Vesmír 102, 700, 2023/12

Zvykli jsme si, že lesní požáry vídáme jen ve zprávách ze Středomoří, Kalifornie nebo Austrálie. V létě loňského roku ale oheň zasáhl České...

Starořímské fotonické krystaly

Starořímské fotonické krystaly

Ondřej Vrtiška | 30. 10. 2023 | Vesmír 102, 613, 2023/11

Dva tisíce let ležely střepy starořímských skleněných nádob v prachu a suti. Po tu dobu na ně působily okolní minerály spolu s kolísáním pH,...

Hledání nových materiálů

Hledání nových materiálů

Ivan Boháček | 4. 9. 2023 | Vesmír 102, 469, 2023/9

Levnější materiál, který se svými luminiscenčními nebo katalytickými vlastnostmi vyrovná těm, které jsou vyráběny z drahých vzácných prvků, je...

Bude o grantech rozhodovat umělá inteligence?

Jaroslav Petr | 4. 9. 2023 | Vesmír 102, 470, 2023/9

Vypracování posudků na projekty je nedílnou součástí vědecké práce. Nemohla by s ní vědcům pomáhat umělá inteligence? Stačilo by zadat abstrakt...

Laserem napodobujeme přírodu

Laserem napodobujeme přírodu uzamčeno

Petr Hauschwitz | 4. 9. 2023 | Vesmír 102, 480, 2023/9

Funkční vzory v podobě periodických mikrostruktur a nanostruktur mají potenciál změnit svět kolem nás. Ať už se jedná o strojírenství,...

Mikroskopičtí umělci

Mikroskopičtí umělci uzamčeno

Petr Knotek | 4. 9. 2023 | Vesmír 102, 488, 2023/9

Vzory v živé přírodě nalézáme nejen v makroskopickém měřítku. S pomocí pokročilých mikroskopických metod můžeme obdivovat ornamentované struktury...

Pohled až do dění mezi atomy

Pohled až do dění mezi atomy komerce

Josef Tuček | 4. 9. 2023 | Vesmír 102, 505, 2023/9

Martin Kozák si v těchto měsících upravuje v budově Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy na pražském Karlově laboratoř. Má v ní nový...

1 1 1

Ivan Boháček | 10. 7. 2023 | Vesmír 102, 369, 2023/7

Velmi ambiciózní cíl americké iniciativy Energy Earthshot, vyhlášené v polovině roku 2021, je mj. snížit do konce dekády výrobní cenu zeleného...

Čočka versus zrcadlo

Čočka versus zrcadlo

Ivan Boháček | 29. 5. 2023 | Vesmír 102, 308, 2023/6

Zkonstruovat objektiv mikroskopu, který poskytuje velké rozlišení (tj. má velkou numerickou aperturu), velkou pracovní vzdálenost a velké zorné...

Solární reaktor zpracovává oxid uhličitý a odpadní plasty

Solární reaktor zpracovává oxid uhličitý a odpadní plasty

Stanislav Mihulka | 3. 4. 2023 | Vesmír 102, 186, 2023/4

Skleníkové plyny a plastový odpad představují dva z nejvýznamnějších environmentálních problémů dnešní doby. Co Snímek Profimedia je zkusit řešit...