Technické vědy

Černobylská tragédie

Ludmila Marková | 5. 5. 1996 | Vesmír 75, 272, 1996/5

Ze seznamu havárií různého rozsahu, které se ve světě přihodily v jaderných elektrárnách, se do historie jaderné energetiky nepochybně...

Medicína a informační superdálnice

Robert Pytlík | 5. 4. 1996 | Vesmír 75, 235, 1996/4

Ve věku elektronických médií a počítačových sítí mnohé zavedené pojmy nabývají nového smyslu. Týká se to i publikování odborné literatury. Ještě...

Mořské plošiny

Jaroslav Feda | 5. 3. 1996 | Vesmír 75, 131, 1996/3

Náročnější než mrakodrapyMořské stavby jsou nám, suchozemcům, vzdálené a tak nám uniká, že jde patrně o nejnáročnější inženýrské konstrukce druhé...

Vyhořelé palivo z (nejen) amerických jaderných reaktorů

Ludmila Marková | 5. 2. 1996 | Vesmír 75, 71, 1996/2

Palivo jaderných elektráren vyhoříváním v reaktoru mění svoje izotopické složení a stává se vysoce radioaktivním. Palivo je "horké" nejen z...

Babuškova cena za rok 1995

Karel Segeth | 5. 2. 1996 | Vesmír 75, 115, 1996/2

V pondělí 18. prosince 1995 udělily Česká společnost pro mechaniku a Jednota českých matematiků a fyziků již podruhé Cenu profesora I. Babušky za...

Internet – informační stoka?

Pavel Koukolík | 5. 2. 1996 | Vesmír 75, 115, 1996/2

Prof. Harold Timbleby šetřil, o co je mezi uživateli Internetu největší zájem. Průzkumem milionů požadavků na počítačovou síť překvapivě zjistil,...

Chemická paměť počítače?

Luděk Pekárek | 5. 1. 1996 | Vesmír 75, 55, 1996/1

T. Bedard a J. Moore z Illinoiské univerzity v Urbana-Champaign zkonstruovali molekulu (macrocycle) jejíž vnitřek „obsahuje“ vlčka – uhlíkový kruh,...

World-Wide Web aneb všesvětová pavučina

Ctibor O. Žižka | 8. 11. 1995 | Vesmír 74, 604, 1995/11

Na doplnění článku o datové síti Internet bych chtěl uvést následující údaje: Z důvodu přetížení známých serverů je dobré mít v zásobě několik...

Kontrast v optické mikroskopii

Jaromír Plášek, Josef Reischig | 8. 11. 1995 | Vesmír 74, 638, 1995/11

Kvalitu zobrazení mikroskopických objektů charakterizují tyto parametry: zvětšení, rozlišovací schopnost mikroskopu a obrazový kontrast. Zvětšení...

OSPREY 2

8. 11. 1995 | Vesmír 74, 653, 1995/11

Od r. 1983 je výzkum jak získávat energii z mořských vln převážně záležitostí soukromých firem. Britská vláda tehdy během 10 let utratila více než...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné