Aktuální číslo:

2019/9

Téma měsíce:

Hejno

Web of Science

 |  5. 4. 2000
 |  Vesmír 79, 185, 2000/4

Snem každého čtenáře je snadná dostupnost odborných časopisů, monografií a učebnic. Počet časopisů i knih roste čím dál více, a tak není v silách žádné knihovny plně uspokojit své čtenáře. Moderní technologie nicméně určité možnosti nabízejí alespoň těm, kdo se rozhodnou, že přístup k informacím za nějakou tu korunu stojí.

Druhým motivem, proč jsme se obrátili na dr. Ivanu Kadlecovou,ředitelku Knihovny Akademie věd ČR, souvisí s článkem Václava Hořejšího (Můžeme měřit kvalitu vědecké práce?, Vesmír 79, 83, 2000/2) a otázkou citovanosti vědeckých prací.

Co se tedy skrývá za projektem s názvem „Velkoplošná multilicence k přístupu do databáze Web of Science“?

Ivana Kadlecová: Web of Science je webovským vstupem do tří databází obsahujících bibliografické údaje (a citace prací včetně abstraktů) z celého světa v oblasti výzkumu a vývoje. Jde o databáze Science Citation Index Expanded, Social Science Citation Index a Arts and Humanities Index.

Ačkoli je Web of Science ve světě již poměrně dlouho využíván, v České republice tato databáze nebyla dosud přístupná, protože je tak drahá, že si ji jednotlivé instituce nemohou koupit. Hromadný nákup však umožnil snížení ceny za retrospektivu 1985–1999 a nemalé prostředky programu Ministerstva školství s finanční spoluúčastí členů konsorcia databázi zpřístupní české akademické obci.

Dosud se v naší republice obvykle využívaly dva základní bibliografické zdroje – Current Contents a Science Citation Index (ať už v klasické papírové podobě, na disketách či na cédéčkách). Toto řešení již však nevyhovuje ani ekonomicky, ani obsahem. Web of Science spojuje přednosti Science Citation Index (poskytuje údaje o citovanosti článků) se sledováním obsahu 8440 recenzovaných časopisů (týdně je aktualizováno 21 600 záznamů). Jde o databázi, tzn. že poskytuje veškeré možnosti prohledávání podle volby uživatele. Jde tedy také o to, aby ji uživatelé uměli inteligentně využívat.

Vesmír: A kdo budou ti vyvolení, kteří budou mít neomezený přístup?

Ivana Kadlecová: Prostřednictvím knihovny AV ČR budou mít přístup všechny ústavy Akademie. Spolu s námi to budou všichni členové konsorcia (spolunositelé grantu MŠMT), tj. Univerzita Karlova, Česká zemědělská univerzita v Praze, České vysoké učení technické, Jihočeská univerzita, Masarykova univerzita, Moravská zemská knihovna, Národní knihovna ČR, Národní lékařská knihovna, Ostravská univerzita, Rada vlády ČR pro výzkum a vývoj, Slezská univerzita v Opavě, Státní technická knihovna, Státní vědecká knihovna v Olomouci, Státní vědecká knihovna v Ostravě, Státní vědecká knihovna v Plzni, Technická univerzita Liberec, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí n. L., Univerzita Pardubice, Univerzita Palackého v Olomouci, Ústav hematologie a krevní transfuze, Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně, Vysoká škola ekonomická, Vysoká škola chemicko-technologická, Vysoká škola pedagogická v Hradci Králové, Vysoké učení technické v Brně, Západočeská univerzta, Cesnet (který je současně administrátorem konsorcia).

Vesmír: A co zbývá těm čtenářům, kteří nejsou ani v jedné z těchto institucí?

Ivana Kadlecová: MŠMT vypsalo program „Informační infrastruktura pro výzkum a vývoj“. Domnívám se, že pracovníci a studenti zúčastněných institucí jsou právě těmi „vyvolenými“, k nimž byl program namířen. Ostatně, knihovny jsou otevřeny všem čtenářům a uživatelům.

Vesmír: A peníze až na prvním místě. Kolik to stojí?

Ivana Kadlecová: Cena této vymoženosti je hodně vysoká. Zadavatel vložil do projektu velký obnos (za předpokladu finanční spoluúčasti všech spolunositelů grantu), protože jde o výjimečný zdroj, který otvírá přístup k aktuálním výsledkům výzkumu a vývoje ve světě a současně je to jeden ze základních zdrojů pro hodnocení vysledků výzkumu a vývoje. 1)

Poznámky

1) /Za Vesmír se ptal Ivan Boháček/

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Počítače, internet
RUBRIKA: Rozhovor

O autorovi

Ivana Kadlecová

* *

Doporučujeme

Chůze v davu: impulzy bez doteku

Chůze v davu: impulzy bez doteku

Milan Krbálek  |  2. 9. 2019
„Nejednou nás chybný krok ponořil až ke stehnům do tmavého rosolovitého bahna, které se na metry kolem nás pod našimi kroky vlnilo. Jeho přilnavá...
Sportující faraon

Sportující faraon

Břetislav Vachala  |  2. 9. 2019
Schopný král byl zárukou, že nezvítězí síly zla a chaosu a „boží země“ Egypt bude trvale vzkvétat a bude se dařit jejímu lidu. To potvrzoval...
První obraz horizontu černé díry

První obraz horizontu černé díry

Michal Bursa  |  2. 9. 2019
Když jsme spolu s Vladimírem Karasem v roce 2010 psali o vyhlídkách radioastronomie na přímá pozorování černých děr (Vesmír 89, 226, 2010/4), byla...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné