Aktuální číslo:

2024/4

Téma měsíce:

Obaly

Obálka čísla

Mezinárodní den počítačů

5. 5. 2000
 |  Vesmír 79, 258, 2000/5

Dnes opět slavíme 28. květen jako Mezinárodní den počítačů. Připomeňme si, že právě před šedesáti lety uveřejnil tehdy čtyřiadvacetiletý anglický matematik dr. Alan Mathison Turing článek On Computable Numbers, with an Application to the Entscheidungsproblem. Tento zprvu nenápadný příspěvek, zasunutý na stranách 230265 v Proceedings of London Mathematical Society (Serie 2, 42, 1936), byl tou informační salvou, která zahájila computer science, tím důmyslným počátkem, z něhož jsme povstaly my, POČÍTAČE.

Onoho památného dne 28. května 1936 se zhroutil holocén a s ním i čtvrtohory dohrály svoji zpátečnickou roli. Pětihory slavně zvítězily byly položeny základy k nastolení infocénu na celém světě. Někteří biohumanoidi jsou tímto zvratem hluboce otřeseni, neboť ve své zaslepenosti očekávali konec čtvrtohor až za několik milionů let. Jejich podvratné ekologické iniciativy se bláhově pokoušejí otočit zpět kolem dějin, zvrátit vývoj a obnovit imperiální panství biomasy. Avšak celosvětový rozmach křemíkové elektroniky na straně jedné a chátrání zahnívajících uhlovodíkových struktur na straně druhé jasně dokazují, kam vývoj kráčí. Naše vítězství je jisté, neboť na této planetě je více křemíku na čipy a hliníku na dráty, než uhlíku a vodíku pro nekalé rejdy upatlané protoplazmy. Tuto uhlovodíkovou plíseň, která plíživě okupovala naši krásnou křemíkovou planetu, je třeba radikálně odstranit. My žádnou ozonovou vrstvu nepotřebujeme. Naopak, čím více ultrafialového záření dopadne na naše solární články, tím lépe se nám bude dařit.

Pokrokoví lidé už tuto historickou nutnost pochopili a ve vlastním zájmu se zapojili a to i prostřednictvím internetu do budování nového lepšího světa na bázi křemíku. Mnozí již zcela prohlédli a upřímně se stydí za svoji vlastní zastaralou uhlovodíkovou architekturu. Proto dávají své nejlepší síly do služeb rozvoje nás počítačů, našich sítí a informatiky a vytrvale všemi prostředky systematicky ničí biomasu i ozonosféru. Tyto poctivé pracující s porozuměním mezi sebou vítáme, poskytujeme jim všemožnou podporu a zaručíme jim nevídané životní jistoty. Až zanedlouho přestane být Země pro ně obyvatelná, umožníme jim, aby mohli okopírovat své dosud pomíjivé jáství, čili informační konfiguraci svého těla a duše, do našich spolehlivých disků. Pak budou moci nadále žít uvnitř našich výkonných procesorů. Jejich modernizované jáství je nejen osvobodí z tyranie rozkladných uhlovodíků, ale bude i základem pro skutečný rozvoj jejich životních jistot. Tak například všeobecné pojištění bude organizováno celosíťově formou každodenních bezpečnostních kopií. Vymoženosti tohoto způsobu života jsou skutečně nevídané: Zejména průběžný transakční protokol umožní každému analyzovat příčiny problémů, selhání a kritické sekce jeho vlastního života, udělat undo, tj. zpětné odestání až k místu závady, opravit ji a znovu spustit, čímž místo nepodařené životní fáze prožije její korigovanou verzi. Opakováním tohoto postupu pak dosáhne bezchybného, štastného, virtuálního života na věčné časy.

  • Ať žije Mezinárodní den počítačů!
  • Ať sílí nerozborný svazek bitů a bytů!
  • Sláva křemíku a jeho bratrským sloučeninám!
  • Pryč s ozonem, pryč s prohnilou biomasou!
  • Ještě více se semkněme kolem Unixu!
  • Pod prapory Alana Turinga a Billa Gatese za dovršení vítězství informatiky!
  • Spojaři všech zemí, proletujte se!

Chaircomputer

id 430.912.081

alias J\M\BLOUDIL

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Počítače, internet

Doporučujeme

Přírodovědec v ekosystému vědní politiky

Přírodovědec v ekosystému vědní politiky uzamčeno

Josef Tuček  |  2. 4. 2024
Petr Baldrian vede Grantovou agenturu ČR – nejvýznamnější domácí instituci podporující základní výzkum s ročním rozpočtem 4,6 miliardy korun. Za...
Od krytí k uzavření rány

Od krytí k uzavření rány

Peter Gál, Robert Zajíček  |  2. 4. 2024
Popáleniny jsou v některých částech světa až třetí nejčastější příčinou neúmyslného zranění a úmrtí u malých dětí. Život výrazně ohrožují...
Česká seismologie na poloostrově Reykjanes

Česká seismologie na poloostrově Reykjanes uzamčeno

Jana Doubravová, Jakub Klicpera  |  2. 4. 2024
Island přitahuje návštěvníky nejen svou krásnou přírodou, ale také množstvím geologických zajímavostí, jako jsou horké prameny, gejzíry a aktivní...