Doc. RNDr., Ing. Jozef Lipták, CSc.

Doc. RNDr. Ing. Jozef Lipták, CSc., (*1946) vystudoval jadrovú fyziku na Fakulte technickej a jadrovej fyziky v Prahe. Na katedre knižničnej a informačnej vedy Filozofickej fakulty UK v Bratislave sa zaoberá aplikáciou matematických metód v knižničnej a informačnej praxi, patentovou literatúrou, technickými prostriedkami v knižniciach a informačných pracoviskách, internetom, novými informačnými technológiami.

Počet článků: 1

Bezpečnosť údajov v informačných službách

5. 5. 2000  |  Vesmír 79, 247, 2000/5
Správy o údajnom zneužívaní internetu, ktoré nedávno prebehli európskymi médiami, otriasli aj mnohými informačnými odborníkmi. Internet ako fenomén...
 

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné