Historie vědy

Našim příznivcům a přátelům!

redakce | Vesmír 1, 1, 1871/1

V starých věkách převládalo přírodoznalství, v posledních časech středověku vyrůstaly z něho vždy více a více vědy přírodní a za našich dob...

Zprávy spolkové.

redakce | Vesmír 1, 10, 1871/1

Odboru math. přírod. císařské akademie ve Vídni zaslal při poslední schůzi dne 9. m. m. prof. Weiss ze Lvova důležitá skoumání o drobnohledném i...

Výstavy.

redakce | Vesmír 1, 18, 1871/2

Dne 1. ledna otevřena byla v Londýně stálá výstava, na níž, jak známo, každým rokem jen předměty určitých oborů průmyslu, hospodářství, vědy a...

Zprávy vědeckých společností.

redakce | Vesmír 1, 19, 1871/2

Ve schůzi odboru přírodovědeckého dne 6. května přednášel p. prof. Krejčí o rozšíření konifer v útvarech českých. Udal seznam 23 druhů z Čech a z...

Řeč profesora Krejčího,

redakce | Vesmír 1, 21, 1871/3

Velectění pánové! Převzav čestnou úlohu Vás ve jmenu přípravního výboru pro sjezd českých pěstovatelů a přátel věd přírodních, mathematických a...

Výstavy.

redakce | Vesmír 1, 27, 1871/3

Výstava zařízená výborem pořádajicím první veliký sjezd mathematicko-přírodnický byla bohatě zastoupena hlavně vzácnými přístroji z kabinetu...

Výstavy.

redakce | Vesmír 1, 34, 1871/4

Dodatkem doplniti musíme zprávu naši o výstavě, která se sjezdem českých pěstovatelů a přátel věd přírodních, mathematických a inženýrských spojena...

Zprávy vědeckých společností.

redakce | Vesmír 1, 41, 1871/5

Uherská společnost pro šíření a pěstování věd přírodních odbývala 13. t m. pravidelnou schůzi, v níž přednášel prof. Koloman Balogh "o půdě a...

Výstavy.

redakce | Vesmír 1, 42, 1871/5

Valná hromada řemeslnicko-živnostenské besedy pražské ustanovila se ve schůzi své dne 15. t. měs. odbývané na zařízení stálé výstavy výrobků...