Historie vědy

Lékař ze šlikovského Jáchymova

Jaroslav Folta | 5. 2. 1994 | Vesmír 73, 76, 1994/2

Povedou-li Vaše kroky v roce 1994 do jihozápadních oblastí Saska, narazíte na každém kroku na emblém, který nalézáte i u tohoto článku....

Věda a postmodernizmus

Jaroslav Koutecký | 5. 2. 1994 | Vesmír 73, 92, 1994/2

Bylo už až do omrzení konstatováno, že většina seriózních vědců si je dobře vědoma, že exaktní vědy nevyčerpávají celou oblast...

Bída naší vědy

Bohuslav Blažek | 5. 2. 1994 | Vesmír 73, 93, 1994/2

Bohuslav Blažek napsal trojdílný seriál Bída naší vědy. První díl před časem vyšel v nedělní příloze Lidových novin. Uveřejníme postupně všechny...

Padesát let od smrti Dr. Maxmiliana Birchera

Michal Anděl | 5. 1. 1994 | Vesmír 73, 28, 1994/1

Pár lžic ovesných vloček, lžíce mléka, šťáva z poloviny citronu a nastrouhané jablko se smíchá dohromady do kaše, přidá se lžička nastrouhaných...

Lewis Wolpert: The Unnatural Nature of Science

Anton Markoš | 5. 1. 1994 | Vesmír 73, 46, 1994/1

Stává se tradicí, že se vědci, jejichž jména se stala pojmem v určitém oboru, pokusí na sklonku své kariéry o reflexi své celoživotní zkušenosti,...

Našim příznivcům a přátelům!

redakce | Vesmír 1, 1, 1871/1

V starých věkách převládalo přírodoznalství, v posledních časech středověku vyrůstaly z něho vždy více a více vědy přírodní a za našich dob...

Zprávy spolkové.

redakce | Vesmír 1, 10, 1871/1

Odboru math. přírod. císařské akademie ve Vídni zaslal při poslední schůzi dne 9. m. m. prof. Weiss ze Lvova důležitá skoumání o drobnohledném i...

Výstavy.

redakce | Vesmír 1, 18, 1871/2

Dne 1. ledna otevřena byla v Londýně stálá výstava, na níž, jak známo, každým rokem jen předměty určitých oborů průmyslu, hospodářství, vědy a...

Zprávy vědeckých společností.

redakce | Vesmír 1, 19, 1871/2

Ve schůzi odboru přírodovědeckého dne 6. května přednášel p. prof. Krejčí o rozšíření konifer v útvarech českých. Udal seznam 23 druhů z Čech a z...

Řeč profesora Krejčího,

redakce | Vesmír 1, 21, 1871/3

Velectění pánové! Převzav čestnou úlohu Vás ve jmenu přípravního výboru pro sjezd českých pěstovatelů a přátel věd přírodních, mathematických a...