Geologie

Bude zřízen geologický park Čertovy schody?

Václav Cílek | 5. 3. 1996 | Vesmír 75, 134, 1996/3

Diskuse týkající se těžby vápence v koněpruské oblasti u Berouna trvají řadu let a přinesly řadu oprávněných nároků ekologických aktivit, jako jsou...

Dotternhausenská cementárna

Radek Mikuláš | 5. 1. 1996 | Vesmír 75, 11, 1996/1

Projektu výstavby nové cementárny u Tmaně v Českém krasu je toho právem vytýkáno mnoho: kromě vlivu těžby na kvalitu krajiny v okolí,...

Vymírání a výlevy čedičů na rozhraní parmu a triasu

Ivan Boháček | 5. 1. 1996 | Vesmír 75, 53, 1996/1

Před lety bylo navrhováno, že masové vymírání druhů na rozhraní parmu a triasu je způsobeno mohutným výlevy čedičových hornin (objem až 3 miliony...

Jméno jeho Bábel

Ctirad Matyska | 6. 12. 1995 | Vesmír 74, 687, 1995/12

Geodynamika je věda sloužící k obživě geodynamiků a autorů popularizačních článků. K této skutečnosti je čtenář Vesmíru doveden poté, co si...

Skutečně zajímavá štola

Jiří B. Brutus | 8. 11. 1995 | Vesmír 74, 652, 1995/11

V srpnu 94 jsme se vydali na poloostrov Kola. Cíl akce byl jasný – vzdálit se co nejdále šíleným vedrům, která v Praze panovala. Není proto divu,...

Proč geofyzika nevěří na plášťové hřiby

Michal Kvasnička | 5. 10. 1995 | Vesmír 74, 584, 1995/10

Z argumentace použité v článku Martina Nováka “Plášťový velehřib ve střední křídě″ (viz Vesmír 74, 373, 1995/7) je patrné, že autor je geolog a že...

Laboratorní výzkum plášťových hřibů

5. 10. 1995 | Vesmír 74, 593, 1995/10

Již jednou jsme v této rubrice referovali o experimentech, které v laboratoři imitovaly kosmické struny. Podobný typ experimentu, kdy jev, který...

Korsika – ostrov děravých skal

Jan Vítek | 5. 9. 1995 | Vesmír 74, 519, 1995/9

Při prvním pohledu na Korsiku snadno pochopíme německého geografa Friedricha Ratzela, který ji v prvním nadšení nazval „pohoří v moři“. Za divokým...

Plášťový velehřib ve střední křídě

Martin Novák | 5. 7. 1995 | Vesmír 74, 373, 1995/7

Na katedře geochemie Karlovy univerzity visí od r. 1977 mapa dna světového oceánu. Kdybychom si ji za studií nejen prohlíželi, ale navíc o ní...

Italské sopky

Pavel Röhlich | 5. 7. 1995 | Vesmír 74, 377, 1995/7

Když ke konci 1. století n. l. Gaius Plinius Mladší psal své dopisy historiku Tacitovi, vedly ho k tomu i literární ambice. Jistě však netušil, že...