Geologie

Změny hydrologického režimu v západní Evropě

Václav Cílek | 5. 5. 1995 | Vesmír 74, 254, 1995/5

Letos prožívají některé části západní Evropy během tří let již podruhé desetileté, či dokonce stoleté vody. Záplavy na dolním Rýnu plnily koncem...

Chemické složení Země

Petr Jakeš | 5. 2. 1995 | Vesmír 74, 83, 1995/2

Mezi planetami zemského typu je nejdynamičtější Země. Jedním z klíčů této dynamiky je voda. Přítomnost vody v trojím skupenství činí Zemi Zemí,...

Klimatické změny a vývoj krasových sedimentů

Václav Cílek, Vojen Ložek | 5. 1. 1995 | Vesmír 74, 16, 1995/1

Minulost je každou chvíli jiná a budoucnost už není, co bývávalo Během posledních dvou milionů let prodělaly zóny mírného pásma sérii dlouhých,...

STEPHEN JAY GOULD: Time’s Arrow, Time’s Cycle (Směr času, kruh času). Myth and Metaphor in the Discovery of Geological Time.

Václav Cílek | 5. 12. 1994 | Vesmír 73, 695, 1994/12

Každá věda něčím důležitým přispěla k našemu obrazu světa. Geologie tak učinila samotnou koncepcí času. Téměř dvě tisíciletí Evropané důvěřovali...

Německý superhluboký vrt

Ivan Boháček | 5. 12. 1994 | Vesmír 73, 706, 1994/12

zdá se, že superhluboký vrt u bavorského Windischenschenbachu byl 12. října 1994 předčasně ukončen v hloubce 9,1 km pro technické potíže spojené...

Devonský útes u Koněprus

Ivo Chlupáč | 5. 11. 1994 | Vesmír 73, 618, 1994/11

Devon u Koněprus je nejen areálem zcela výjimečného přírodovědeckého a ekologického významu, ale i naším největším a nejkvalitnějším ložiskem...

Tvorové z černé laguny

Václav Cílek | 5. 10. 1994 | Vesmír 73, 568, 1994/10

V roce 1986 byla v jihovýchodním Rumunsku objevena jeskyně Movile, do té doby ukrytá pod mocnou sprašovou závějí. Měření radioaktivity prokázala,...

Maroko očima geologa

Jana Kotková | 5. 9. 1994 | Vesmír 73, 498, 1994/9

Maroko, ležící na severozápadě Afriky, je cílem mnoha výprav. Pro Středoevropana, zvlášťě pro geologa, je tu leccos zajímavého. Afrika nebyla vždy...

Jedle a tektonika

Václav Cílek | 5. 9. 1994 | Vesmír 73, 507, 1994/9

Průběh teplot ve čtvrtohorách nejlépe odráží klimatická křivka konstruovaná z izotopového poměru δ18O v hlubokomořských vrtech. Problém spočívá...

Atmosférická koncentrace metanu ovlivňuje schopnost půd konzumovat metan

Ivan Boháček | 5. 9. 1994 | Vesmír 73, 534, 1994/9

Zajímavý případ pozitivní zpětné vazby popisují badatelé z univerzity státu Maine ve Walpolu. Uvádí se, že půdy pohltí ročně asi 30–40 Tg metanu....